Miesten ja naisten sekä suomalaisten ja muitten työt? Opinto- ja uraohjauksen seminaari koulutusalojen eriytymisestä 3. huhtikuuta

Suomi asettuu Euroopan kärkimaiden joukkoon, kun mitataan miten vahvasti eriytyneitä koulutusalat ja työmarkkinat ovat sukupuolten mukaan. Jako miesten ja naisten töihin on säilynyt sitkeästi, jopa vahvistunut joillain aloilla. Sukupuoli ohjaa vahvasti nuorten hakeutumista koulutukseen niin toisella kuin korkea-asteellakin. Samaan aikaan koulutussosiologiset tutkimukset ovat antaneet viitteitä myös koulutuspolkujen etnisestä ja rodullistetusta eriytymisestä.

– Kysymys siitä, mikä minusta voi tulla isona, avautuu Suomessa erilaisena valinnan mahdollisuutena ja pohdinnan paikkana tytöille ja pojille, vaalea- ja tummaihoisille sekä esimerkiksi suomea tai venäjää äidinkielenään puhuville nuorille, summaa yliopistonlehtori Anne-Mari Souto.

Miten sukupuoli ja etnisyys tai alueellisuus vaikuttavat nuorten tulevaisuuden suunnitteluun ja miten näitä asioita huomioidaan opinto- ja uraohjauksessa? Seminaarissa kysytään myös, mitä sukupuolelle epätyypillisen valinnan tekeminen edellyttää nuorelta. Entä kuinka ohjauksessa onnistutaan tukemaan monenlaisia, myös normaalista poikkeavia elämänkulkuja sekä tutkimaan nuorta ympäröivää yhteiskuntaa sellaisena, jona se aukeaa tai sulkeutuu kunkin nuoren asemasta ja elämänhistoriasta? Millaista on yhteiskunnallisesti tietoinen ohjaus ja kuinka alojen segregaatioon voisi ohjauksessa tarttua?

Näitä asioita pohditaan Segregaatio stop -seminaarissa 3. huhtikuuta klo 9.30–17 Itä-Suomen yliopistolla, Joensuun kampuksen Metria-rakennuksessa (auditorio M100, Yliopistokatu 7). Seminaari on ilmainen ja avoin kaikille kiinnostuneille. Seminaarin järjestää filosofisen tiedekunnan kasvatustieteiden ja psykologian osasto, ohjauksen koulutus.

Päivän ohjelma

9.30-12 Teema I: Sukupuoli, alueellisuus ja etnisyys nuorten koulutusvalinnoissa

klo 9.30 Seminaarin avaus – miksi tämä aihe?
YTT yliopistonlehtori Anne-Mari Souto, Itä-Suomen yliopisto, ohjauksen koulutus
Dos, tutkimusprofessori, Tommi Hoikkala, Nuorisotutkimusverkosto, Purkutalkoot-hanke

klo 10.10 Sukupuoli syrjäseudulla asuvien nuorten kouluttautumisessa
Yliopistonlehtorit YTT Päivi Armila ja YTT Mari Käyhkö ja apurahatutkija, YM Ville Pöysä, Itä-Suomen yliopisto

klo 10.40 Etnisyyden ja rasismin merkityksiä nuorten koulutusvalinnoissa
YTT, yliopistonlehtori Anne-Mari Souto, Itä-Suomen yliopisto

klo 11.20 kommenttipuheenvuoro teemaan I sekä keskustelua
KT, lehtori Seija Koskela, Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu

klo 12-13 lounas (omakustanteinen)

klo 13-15 Teema II: Opinto- ja uraohjaus segregaatiota purkamassa

klo 13-13.40 Sukupuolitietoinen uraohjaus
FT, yliopettaja Päivi-Katriina Juutilainen, Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu, Tasa-arvoa ja reformia -hanke

klo 13.40-14.20 Kohti yhteiskuntakriittisesti virittynyttä ohjausta
KT, dosentti, kouluttaja, työnohjaaja Sanna Vehviläinen & yliopistonlehtori YTT Anne-Mari Souto, Itä-Suomen yliopisto

klo 14.20 - kommenttipuheenvuoro Teemaan 2 sekä keskustelua
KT, dosentti, lehtori Sauli Puukari, Jyväskylän yliopisto

klo 15-15.30 kahvitauko (SetStop -hanke tarjoaa)

klo 15.30-17 Teema III: Kohti koulutuksen ja ohjauksen yhdenvertaisuutta?

klo 15.30 Sukupuolten tasa-arvo opetussuunnitelmissa
KM, nuorempi tutkija Salla Myyry, Itä-Suomen yliopisto

16.00-16.45 Ohjauksen koulutuksen SetStop-gradukimara:
Suhteissa rakentuva toimijuus - Yliopistoon jatkaneiden maahanmuuttajataustaisten nuorten elämänkulku ja toimijuus, Marina Cafaro
Sukupuolelle epätyypilliset koulutusvalinnat ammattikorkeakouluopiskelijoiden kokemina, Elisa Ahonen
Mitä feminismi merkitsee ohjauksen opiskelijoille, Sonja Åberg

16.45 Yhdenvertaisuuden edistäminen ohjauksen koulutuksissa & seminaarin yhteenveto
Yliopistonlehtori YTT Anne-Mari Souto & KT dos. Sanna Vehviläinen

Seminaari on osa ”Sukupuolen ja muut erot huomioivan tasa-arvosuunnittelun ja -työn sisältöjen kehittäminen Suomen opettajan- ja opinto-ohjaajan koulutuksiin (SetSTOP)” -hanketta, joka saa rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Hanketta johtaa Oulun yliopisto.

Lisätietoja:
Yliopistonlehtori Anne-Mari Souto, anne-mari.souto(a)uef.fi, p. 050 430 5524
https://setstop.wordpress.com/

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa