Oikeustieteiden laitoksen opintopolkuseurannat: Avoimen yliopiston väylä onnistunut

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen 1 555 opiskelijaa kattavat opintopolkuseurannat osoittavat, että eri väylien kautta opiskelupaikan saaneet opiskelijat menestyvät eri tavoin opinnossaan. Avoimen yliopiston väylän kautta tulleet opiskelijat ja alanvaihtajat menestyvät opinnoissaan hyvin, todistusvalinnassa tulleet muita heikommin.

Vuosina 2006–2010 avoimen väylän kautta otetut 453 oikeustieteiden laitoksen opiskelijaa ovat suorittaneet ensimmäisenä opintovuotenaan keskimäärin 40 opintopistettä. Avoimen väylän kautta otetuista opiskelijoista suurempi osa kuin valintakokeella valituista on valmistunut seitsemässä vuodessa maistereiksi.

Opintopolkuseurantojen perusteella oikeustieteiden laitos on laajentanut avoimen yliopiston opintotarjontaansa tavoitteena lisätä avoimen väylän kautta tulleiden opiskelijoiden määrää. Tällä hetkellä laitos ottaa avoimen väylän kautta kaikki ensimmäisen vuoden oikeustieteen opinnot (60 op) suorittaneet ilman arvosanakriteeriä suorittamaan julkisoikeuden HTK/HTM-tutkintoja, jotka ovat yhteiskuntatieteellisen alan erikoisjuristitutkintoja. Valittuja on ollut vuosittain noin 50–60 opiskelijaa.

Alanvaihtajat menestyvät opinnoissaan

Oikeustieteiden laitoksen opintopolkuseurannat osoittavat myös alaa vaihtaneiden opiskelijoiden menestyneen opinnoissaan hyvin. Pääaineenvaihtajat ovat suorittaneet ensimmäisenä opintovuotenaan keskimäärin 47,6 opintopistettä. Laitokselle vuosina 2003–2010 otetuista pääaineenvaihtajista 66 prosentin arvioidaan suorittavan tutkinnon.

Itä-Suomen yliopiston kaikki opiskelijat voivat rajoituksetta opiskella oikeustiedettä sivuaineena. Samalla on luotu väylä, joka on mahdollistanut muiden alojen opiskelijoiden siirtymisen oikeustieteiden laitokselle suorittamaan julkisoikeuden HTK/HTM-tutkintoja. Pääaineenvaihto oikeustieteiden laitokselle on mahdollista, kun opiskelija on suorittanut kaikki ensimmäisen vuoden opinnot (60 op, ei arvosanakriteeriä, kaikki otetaan). Pääaineenvaihtajien määrä on vakiintunut viime vuosina noin kymmeneen.

Todistusvalinta ei ole toiminut odotetusti

Oikeustieteiden laitos on jo pitkään ottanut osan opiskelijoistaan ylioppilastodistusten perusteella suorittamaan julkisoikeuden HTK/HTM-tutkintoja. Tämä valintatapa on toistaiseksi toiminut varsin heikosti. Keskeyttämiset ovat olleet yleisiä. Vuosina 2003–2010 laitokselle ylioppilastodistuksen perusteella valituista 24 prosenttia ei ole seitsemän vuoden aikana suorittanut yhtään opintopistettä. Ylioppilastodistuksilla valituista vain noin kolmannes on menestynyt opinnoissaan odotetusti.

Oikeustieteiden laitoksella on seurattu eri väylillä valittujen opiskelijoiden opintomenestystä säännöllisesti ensimmäisen ja seitsemän opiskeluvuoden jälkeen. Seurantoja on toteutettu 11 vuotena, aina samassa muodossa, jolloin on saatu vertailukelpoista tietoa päätöksenteon pohjaksi.

Aiheesta laajemmin oikeustieteiden laitoksen blogissa: Tapio Määttä & Anne Korhonen: Monta väylää yliopistoon: opiskelijavalintojen kehittäminen opintopolkuseurannoilla. https://blogs.uef.fi/oikeuttakohtuudella/2017/09/04/monta-vaylaa-yliopistoon-opiskelijavalintojen-kehittaminen-opintopolkuseurannoilla/

Lisätietoja: oikeustieteiden laitoksen johtaja, professori Tapio Määttä, tapio.maatta(a t)uef.fi, puh. 050 575 1589

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa