OKM:ltä ja Kelalta tukea Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksen uusille avauksille

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimukselle 120 000 euron rahoituksen vuodelle 2017 lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden ja fyysisen passiivisuuden syiden ja yhteiskunnallisten seurausten tutkimiseen. Kyseessä on viimeinen vuosi yhteensä 300 000 euron kolmevuotisesta rahoituksesta.

Kela on myöntänyt samalle tutkijaryhmälle 100 000 euron rahoituksen vuosille 2017–2019 tutkimukseen, joka käsittelee elämäntapojen, kroonisten sairauksien riskitekijöiden ja hyvinvoinnin osatekijöiden yhteyksiä terveyspalveluiden ja lääkkeiden käyttöön sekä terveydenhuollon kustannuksiin.

Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimus on Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksikössä käynnissä oleva pitkäkestoinen kontrolloitu liikunta- ja ravitsemusinterventiotutkimus kuopiolaisten lasten edustavassa väestöotoksessa. Sen yhtenä keskeisenä tavoitteena on tutkia lasten ja nuorten liikunnan, ravitsemuksen ja muiden elämäntapojen kansanterveydellistä ja laajemminkin yhteiskunnallista merkitystä sekä lasten ja nuorten terveyspalveluiden ja lääkkeiden käyttöön ja kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä.

Tämä Itä-Suomen yliopiston tutkimus mahdollistaa edellä mainittujen aiheiden monipuolisen tutkimisen, koska siinä on kerätty kattavasti elämäntapoja, terveyttä ja hyvinvointia käsittelevää tietoa lapsista ja nuorista heidän koko elämänsä ajalta. Lisäksi tutkijaryhmällä on käytettävissään kattavat valtakunnallisista terveydenhuollon rekistereistä saadut tiedot, joita täydennetään Kuopion kaupungin terveydenhuollon, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja tarvittaessa yksityisten terveyspalveluiden tuottajien rekisteritiedoilla.        

Tutkimuksen johtaja professori Timo Lakka toteaa, että tutkimus on paitsi tieteellisesti myös kansanterveydellisesti ja -taloudellisesti arvokas, koska se auttaa tunnistamaan ihmisiä, joilla on epäterveelliset elämäntavat ja siten suurentunut riski sairastua paljon kustannuksia aiheuttaviin kroonisiin sairauksiin kuten lihavuuteen, tyypin 2 diabetekseen tai verenkiertoelinsairauksiin ja jotka käyttävät jo lapsuus- ja nuoruusiässä tavallista enemmän terveyspalveluita ja lääkkeitä. Tämä tieto auttaa edistämään lasten ja nuorten terveyttä, kehittämään kroonisten sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon tähtääviä terveyspalveluita sekä käyttämään terveydenhuollon rajallisia resursseja aiempaa kustannustehokkaammin.

Lisätietoja:

Timo Lakka, lääketieteellisen fysiologian professori, sisätautien erikoislääkäri, timo.lakka (a) uef.fi

Lasten liikunta ja ravitsemus –tutkimus: http://www.uef.fi/web/physical-activity-and-nutrition-in-children/home

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa