Omakanta-palvelun tuntee vasta osa apteekin asiakkaista – käyttäjät tyytyväisiä

Yli puolet apteekkien asiakkaista ilmoittaa tuntevansa Omakanta-palvelun, mutta 38 prosentille se on vielä tuntematon, käy ilmi äskettäin julkaistusta Itä-Suomen yliopiston tekemästä kyselytutkimuksesta. Omakanta on kansalaisille tarkoitettu henkilökohtainen verkkopalvelu, joka näyttää terveydenhuollon kirjaamia tietoja potilaasta ja hänen sähköisistä resepteistään. Kansalaiset voivat myös pyytää reseptiensä uusimista Omakannan kautta.

Yleisimmin Omakannan tunsivat nuoret, hyvin koulutetut, reseptilääkkeitä säännöllisesti käyttävät ja asiakkaat, joita oli informoitu sähköisestä reseptistä riittävästi. Lähes puolet eli 46 prosenttia vastanneista oli käyttänyt Omakanta-palvelua omien lääkitystietojensa katsomiseen. Lääkitystietojaan Omakannan kautta seurasivat yleisimmin alle 75-vuotiaat. Miehet käyttivät palvelua yleisemmin kuin naiset.

97 prosenttia Omakannan käyttäjistä koki, että palveluun kirjautuminen on helppoa ja vaivatonta. Omakannan näkymää pidettiin selkänä ja ymmärrettävänä. Enemmistö eli 94 prosenttia oli sitä mieltä, että Omakannasta saa hyvän kokonaiskuvan omasta lääkityksestään. Käyttäjistä 93 prosenttia koki, että palvelusta on helppoa seurata resepteissä jäljellä olevaa lääkemäärää ja 81 prosenttia oli sitä mieltä, että Omakannasta on helppo tarkistaa, onko resepti uusittu.

Huomattava osa, 38 prosenttia apteekin asiakkaista ei tunne Omakanta-palvelua, eikä käytä sitä reseptitietojensa seuraamiseen. He ovat yleensä iäkkäitä ja vähemmän koulutusta saaneita sekä satunnaisesti reseptilääkkeitä käyttäviä. He myös kokivat, etteivät ole saaneet riittävästi tietoa sähköisestä reseptistä ja siihen liittyvistä palveluista. Esteinä Omakannan käytölle voivat olla tietokoneen ja internet -yhteyksien puute sekä haluttomuus käyttää uutta teknologiaa.                                                                                                                                         

Tutkimus tehtiin 18 apteekissa eri puolilla Suomea syksyllä 2015. Apteekit jakoivat yhteensä 2913 kyselylomaketta täysi-ikäisille asiakkaille, jotka hakivat lääkkeitä sähköisellä reseptillä itselleen. Vastaajat täyttivät lomakkeen kotona ja palauttivat sen yliopistolle. Kyselyyn vastasi 1288 asiakasta eli 44 prosenttia kyselyn saaneista. Vastausprosentti on tavanomainen menetelmällä, jolla muistutuskyselyä ei voida lähettää. Tutkimus on osa Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella meneillään olevaa projektia, jossa tutkitaan sähköisen reseptin käyttöönototon vaikutuksia lääkkeen määräämiseen, toimittamiseen ja lääkitysturvallisuuteen. Tutkimusta rahoittaa Kela.

Sähköinen resepti on otettu Suomessa yleisesti käyttöön sekä apteekeissa että julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa. Sen tavoitteena on parantaa potilas- ja lääkitysturvallisuutta sekä helpottaa ja tehostaa lääkkeen määräämistä ja toimittamista. Sähköiseen reseptiin liittyy olennaisesti internet-palvelu Omakanta, josta väestö voi seurata omia reseptitietojaan. Vuonna 2015 sähköisten reseptien osuus Suomessa apteekeista toimitetuista resepteistä oli yli 90 prosenttia. Vuodesta 2017 lähtien muita kuin sähköisiä reseptimuotoja käytetään vain poikkeustapauksissa.

Artikkeli: Lämsä E, Timonen J, Mäntyselkä P, Ahonen R: Pharmacy customers`experiences with the national online service for viewing electronic prsecriptions in Finland on julkaistu International Journal of Medical Informatics lehdessä http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2016.10.014

Lisätietoja:

Yliopistotutkija Johanna Timonen, p. 040 8393153, Johanna.Timonen (a) uef.fi

Professori Riitta Ahonen, p.050 3637902, Riitta.Ahonen (a) uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa