Päästöjen muuntumista ja terveyshaittoja selvitetään Kuopiossa laajassa kansainvälisessä mittauskampanjassa

Tiedote ja kutsu medialle

Itä-Suomen yliopiston ILMARI-laboratorioon (www.uef.fi/ilmari) on kokoontunut noin 30 tutkijaa useista eri saksalaisista ja suomalaisista tutkimusryhmistä selvittämään erilaisten polttoperäisten päästölähteiden merkitystä ilmanlaatuun ja niiden haitallisuuteen. Kampanjan tavoitteena on selvittää erityisesti, kuinka savukaasupäästöjen sisältämien pienhiukkasten kemiallinen koostumus ja muuntuminen ulkoilmassa kytkeytyy niiden terveydellisiin haittoihin.

Kampanjassa tutkitaan muun muassa puun pienpolton, dieselmoottorin sekä Keski-Euroopassa tyypillisen ruskohiilen polton päästöjä. Päästöjen ikääntymistä ulkoilmassa simuloidaan sekä 29 kuution muutuntakammiossa, että uudessa Itä-Suomen yliopistossa kehitetyssä laitteessa, joka simuloi nopeutetusti ulkoilmassa tapahtuvaa valokemiallista muutuntaa. Päästöjen haitallisuutta tutkitaan uudenlaisilla toksikologisilla suora-altistusmenetelmillä.

Itä-Suomen yliopisto osana kansainvälistä HICE- tutkimuskeskusta

Neljä viikkoa kestävä päästöjen mittauskampanja on osa laajan eurooppalaisen tutkimuskonsortion yhteishanketta. Itä-Suomen yliopisto on ollut vuodesta 2012 lähtien mukana HICE- tutkimuskeskuksessa (Helmholtz virtual Institute of Complex Molecular Systems in Environmental Health, www.hice-vi.eu), joka tutkii ihmisen aiheuttamien päästöjen ominaisuuksia ja niiden aiheuttamia vaikutuksia ilmastoon ja ihmisten terveyteen.

HICE tutkimuskeskusta koordinoi ja rahoittaa saksalainen Helmholtz Zentrum München, joka on keskittynyt erityisesti pienpolton ja liikenteen päästöjen haitallisten ominaisuuksien tutkimiseen. Lisäksi päästöjen muutunnan vaikutusten tutkimus kuuluu EU Horizon -ohjelman Eurochamp -hankkeeseen (https://www.eurochamp.org).

Suomessa kampanjaa rahoittavat Suomen Akatemian hankkeet ja tutkimusinfrastruktuuria on tukenut Euroopan Unionin aluekehitysrahasto.

Kampanja alkaa 29.1.2018 ja päättyy 23.2.2018.

Tiedotusvälineille on varattu tilaisuus vierailla laboratoriossa 02.02.2018 klo 10:30.

Tapaamispaikka: Microkatu 1, Technopolis-rakennuksen aula.

Tiedotusvälineiden edustajia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan 31.1. mennessä Jorma Jokiniemelle, jorma.jokiniemi@uef.fi.

Lisätietoja:

Professori Jorma Jokiniemi, Palamisen päästöt
Itä-Suomen yliopisto, ympäristö- ja biotieteiden laitos
Pienhiukkas- ja aerosolitekniikan laboratorio
p. 040 505 0668
jorma.jokiniemi@uef.fi

Professori Maija-Riitta Hirvonen, Päästöhiukkasten toksikologia
Itä-Suomen yliopisto, ympäristö- ja biotieteiden laitos
Inhalaatiotoksikologian tutkimusryhmä
p. 050 352 5160
maija-riitta.hirvonen@uef.fi

Akatemiatutkija, Dosentti Pasi Jalava, Päästöhiukkasten toksikologia
Itä-Suomen yliopisto, ympäristö- ja biotieteiden laitos
Inhalaatiotoksikologian tutkimusryhmä
p. 040 706 5403
pasi.jalava@uef.fi

FT, Dosentti Olli Sippula, mittauskampanjan koordinaattori
Itä-Suomen yliopisto, ympäristö- ja biotieteiden laitos
Pienhiukkas- ja aerosolitekniikan laboratorio
p. 040 355 3397
Olli.Sippula@uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa