Pauli Rautiainen Itä-Suomen yliopiston kunta-alan lahjoitusprofessuuriin

Itä-Suomen yliopisto saa 431 000 euron lahjoituksen kuntien ja maakuntien itsehallintoa koskeviin valtiosääntöoikeudellisiin kysymyksiin keskittyvään oikeustieteen professuuriin. Lahjoitukseen osallistuu 112 kuntaa. Valtakunnallisista kuntayhteisöistä mukana ovat Kuntaliitto, Keva ja Kuntien takauskeskus kukin 75 000 eurolla. Joensuun kaupunki osallistuu lahjoitukseen 100 000 eurolla. 

Lahjoituksen taustalla ovat muun muassa maakuntahallintoa sekä sosiaali- ja terveysuudistusta koskevat lakiluonnokset. Lahjoittajien mukaan ne osoittavat, että institutionaalisen valtiosääntöoikeuden asiantuntijuudelle, tutkimukselle ja opetukselle on suuri tarve.

Oikeustieteiden laitoksen johtaja Tapio Määttä pitää lahjoitusprofessuuria ajankohtaisena ja tärkeänä. Lahjoitusprofessuuri sopii hänen mukaansa hyvin juuri Itä-Suomen yliopistoon.

– Professuurin avulla voimme edelleen vahvistaa strategiamme mukaisesti hyvinvointioikeuden, empiirisen oikeustutkimuksen ja lainsäädäntötutkimuksen opetusta ja tutkimusta, Määttä toteaa.

Kuntayhteisöjen lahjoittamaa oikeustieteen professuuria hoitamaan on nimitetty HTT, FM, VTK, valtiosääntöoikeuden dosentti Pauli Rautiainen (s. 1981) 1.1.2017 alkaen kahdeksi vuodeksi. 

Rautiainen siirtyy tehtävään Tampereen yliopistosta, jossa hän hoitaa tällä hetkellä julkisoikeuden apulaisprofessorin tenure track -tehtävää.

Rautiainen on valtiosääntötutkija, joka on kiinnostunut perus- ja ihmisoikeustutkimuksesta, oikeuden ja politiikan suhteesta sekä oikeudesta yhteiskunnallisena ilmiönä niin empiirisen oikeustutkimuksen kuin hyvinvointitutkimuksen kontekstissa. Viimeisimmässä kirjassaan hän tarkasteli miltä pitkälti kuntien toteuttamisvastuulla olevien sivistyksellisten ja sosiaalisten perusoikeuksien toteutuminen näyttää nykyisen kuntakeskeisen järjestelmän loppumetreillä, kun asiaa tarkastellaan erityisesti sellaisten pienten ja syrjäisten kuntien valossa, joihin vedoten sote-uudistuksen tarvetta on monessa yhteydessä perusteltu.

Parhaillaan Rautiainen johtaa mm. Tampereen yliopistossa valtioneuvoston kanslian rahoittamaa kansallisten perus- ja ihmisoikeusindikaattorien kehittämishanketta.

Rautiainen on väitellyt hallintotieteiden tohtoriksi Tampereen yliopistossa vuonna 2012 valtiosääntöoikeudellisella väitöskirjalla kuvataiteilijan oikeusasemasta. Hän on opiskellut oikeustieteiden lisäksi muun muassa historiatieteitä, kasvatustiedettä, kulttuurintutkimusta, sosiaalitieteitä ja taiteiden tutkimusta valmistuen Helsingin yliopistosta ensin filosofian maisteriksi pääaineena teatteritiede ja sitten valtiotieteiden kandidaatiksi pääaineena yhteiskuntapolitiikka. Hän on suorittanut lisäksi Helsingin yliopistossa aineenopettajan pedagogiset opinnot. Hänelle on myönnetty vuonna 2015 valtiosääntöoikeuden dosentin arvo Turun yliopistossa.

Painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/ -> Nimityskuvat

Lisätietoja:

oikeustieteiden laitoksen johtaja, prof. Tapio Määttä, puh. 050-575 1589

oikeustieteen professori (1.1.2017 alkaen) Pauli Rautiainen, puh. 040-7707282

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa