Pekka Raatikainen Itä-Suomen yliopiston sisätautien professoriksi Jyväskylään

Lääketieteen tohtori, dosentti Pekka Raatikainen on valittu Itä-Suomen yliopiston sisätautien professoriksi 1.9.2014 alkaen viiden vuoden määräajaksi.  Työskentelypaikkana on Keski-Suomen keskussairaala.

Pekka Raatikainen on syntynyt vuonna 1963 Haapavedellä. Hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 1990 ja lääketieteen tohtorin tutkinnon vuonna 1993 Oulun yliopistossa. Vuonna 1998 Raatikainen nimitettiin Oulun yliopiston kokeellisen kardiologian dosentiksi. Sisätautien erikoislääkärin tutkinnon hän suoritti vuonna 2000 ja kardiologian erikoislääkärin tutkinnon vuonna 2001. Lääkäriliitto myönsi hänelle lääkärikouluttajan erityispätevyyden vuonna 2011. Lisäksi hän on suorittanut henkilöstön kehittämisen eMBA-opinnot Oulun yliopistossa.

Pekka Raatikainen on toiminut Tampereen yliopistossa kardiologian ma. professorina noin kolmen vuoden ajan ja Tampereen yliopistollisessa sairaalassa Sydänsairaalan osastonylilääkärinä ja apulaisylilääkärinä vuodesta 2010 alkaen. Vuosina 1993–2010 hän työskenteli Oulun yliopistollisen sairaalan kardiologisella osastolla erikoistuvana lääkärinä, erikoislääkärinä ja apulaisylilääkärinä. Hän on työskennellyt myös post doc-tutkijana Floridan yliopistossa vuosina 1994–1996.

Pekka Raatikainen toimii monissa alansa kansallisissa ja kansainvälisissä järjestöissä sekä tieteellisissä asiantuntija- ja luottamustehtävissä ja on osallistunut useiden sydänpotilaiden hoitoa koskevien suositusten ja selvitysten laatimiseen. Raatikainen on saanut useita palkintoja muun muassa tieteellisistä esityksistään. European Society of Cardiologyn Fellow-arvonimen hän sai vuonna 2010 ja tänä keväänä hänelle myönnettiin Suomen Kardiologisen Seuran kultainen ansiomerkki toiminnastaan seuran hallituksessa ja jaoksissa kardiologian  hyväksi.

Professori Raatikaisen tutkimustyön pääkohteena on viime vuosina ollut rytmihäiriöiden diagnostiikka ja hoito. Hän on yksi eteisvärinän katetriablaatiohoidon vaikuttavuutta selvittäneen MANTRA-PAF -tutkimuksen päätutkijoista ja juuri alkamassa olevan laajan kansainvälisen MANTRA-VT -tutkimuksen päätutkija. Hänen ohjauksessaan työskentelee useita väitöskirjatyön tekijöitä.

Pekka Raatikaisen painolaatuinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/nimityskuvat

Lisätietoja: professori Pekka Raatikainen, pekka.raatikainen (at) uta.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa