Psykoosilääkkeiden käyttö lisää kuolemanriskiä Alzheimerin tautia sairastavilla

Psykoosilääkkeiden käyttö lisää kuoleman riskiä noin 60 prosenttia Alzheimerin tautia sairastavilla, todettiin äskettäin julkaistussa Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa. Riski oli suurimmillaan käytön alussa ja säilyi käytön jatkuessa. Kahden tai useamman psykoosilääkkeen päällekkäiskäyttöön liittyi lähes kaksi kertaa korkeampi kuolemanriski kuin yhden psykoosilääkkeen käyttöön. Tulokset julkaistiin Journal of Alzheimer’s Disease -lehdessä.

Tutkimuksessa havaittiin eroja yleisimmin käytettyjen psykoosilääkkeiden välillä. Haloperidoliin liittyi korkein kuolemanriski ja lisäksi risperidonin ja haloperidolin osalta havaittiin, että suuremmat annokset lisäsivät kuolemanriskiä enemmän.

MEDALZ-tutkimuksessa selvitettiin psykoosilääkkeiden yhteyttä kuolleisuuteen Alzheimerin tautia sairastavilla kotona asuvilla suomalaisilla. Seurannan aikana 27 prosenttia aloitti psykoosilääkkeiden käytön. Tutkimus rajattiin henkilöihin, jotka eivät käyttäneet psykoosilääkkeitä seurannan alkua edeltäneen vuoden aikana ja joilla ei ollut aiempaa psykiatrista sairautta tai aktiivista syöpää seurannan alussa. Rekisteriaineistoihin perustuva tutkimus seurasi 57 755 Alzheimerin tautia sairastavaa kotona asuvaa suomalaista, joiden tauti oli diagnosoitu vuosina 2005–2011.

Tutkimuksen tulokset ovat yhtenevät useiden aiempien tutkimusten tulosten kanssa. Ensimmäiset varoitukset psykoosilääkkeiden käyttöön liittyvästä korkeammasta kuolemanriskistä annettiin noin kymmenen vuotta sitten. Nyt julkaistussa tutkimuksessa saatiin uutta tietoa psykoosilääkkeiden pitkäaikaiseen käyttöön sekä päällekkäiskäyttöön liittyvästä kuolemanriskistä.

Tutkimuksen tulosten perusteella psykoosilääkkeiden käyttö pitäisi rajata Käypä hoito -suosituksen mukaisesti vain hankalimpien dementiaan liittyvien käytösoireiden kuten levottomuuden ja aggressiivisuuden hoitoon sekä pidettävä käyttöaika mahdollisimman lyhytaikaisena. Lisäksi on pyrittävä käyttämään pienintä tehokasta annosta ja vältettävä psykoosilääkkeiden päällekkäiskäyttöä.

Lisätietoja:

Marjaana Koponen, nuorempi tutkija, Farmasian laitos, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio, p. 040 3553773, marjaana.koponen@uef.fi

Tutkimusartikkeli:

Risk of mortality associated with antipsychotic monotherapy and polypharmacy among community-dwelling persons with Alzheimer’s disease.

Marjaana Koponen, Heidi Taipale, Piia Lavikainen, Antti Tanskanen, Jari Tiihonen, Anna-Maija Tolppanen, Riitta Ahonen, Sirpa Hartikainen. Journal of Alzheimer’s Disease, julkaistu verkossa 5.12.2016. DOI: 10.3233/JAD-160671

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa