Rahoitusta tulevaisuuden kokonaisvaltaisten lääke- ja hoitomuotojen tutkimukseen

Itä-Suomen yliopisto on saanut 650 000 euron rahoituksen Business Finlandilta Orion Oyj:n johtamaan tutkimuskonsortioon ”Uudet toiminta- ja soveltamistavat – Tulevaisuuden kokonaisvaltaiset lääke- ja hoitomuodot”. Konsortio muodostaa tutkimusekosysteemin, ja siinä on mukana neljä yliopistoa tai tutkimuslaitosta ja seitsemän yritystä. Itä-Suomen yliopiston osuus tutkimuksesta on kolmivuotinen.

Tämä tulevaisuuden kokonaisvaltaisten lääke- ja hoitomuotojen ekosysteemi tähtää sairauksien patologian ja ilmentymän ymmärtämiseen ja hoitamiseen kehittämällä uusia isoja lääkemolekyylejä ja diagnostisia tuotteita, sekä jatkuvan seurannan laitteita. Ekosysteemissä ovat mukana Turun, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot sekä Folkhälsanin tutkimuslaitos. Orionin lisäksi yrityksistä ovat mukana Perkin-Elmer, Syrinx Bioanalytics, AdmeScope, Petsofi, Forendo Pharma ja InMe Oy.

Itä-Suomen yliopistossa tutkimuksen kohteena on etenevä myoklonusepilepsia tyyppi (EPM1, Unverricht-Lundborgin tauti), jonka taudinkuvaa ja hoitoa Kuopiossa on professori Reetta Kälviäisen johdolla tutkittu aktiivisesti jo vuosia, ja josta on kerätty maailman laajin potilasaineisto. 

EPM1 -potilaiden taudin liikehäiriöiden mittaamiseen ja raportoimiseen tarkoitettujen digitaalisten sovellusten kehittämiseen osallistuu professori Pasi Karjalainen Itä-Suomen yliopistosta tutkimusryhmineen. Näitä uusia digitaalisia sovelluksia voidaan käyttää kliinisissä tutkimuksissa sekä potilaiden seurannassa kotioloissa, jolloin voidaan saada selville potilaan sellaisia oireita, joita ei ole todettavissa lääkärissä käynnin yhteydessä. Teknologiaa voi soveltaa kaikkien liikehäiriöiden monitoroimiseen kotioloissa, ja lupaavia tuloksia on saatu muun muassa Parkinsonin taudin yhteydessä.

Lisätietoja:

Myoklonusepilepsia ja neurologiset sairaudet:
Professori Reetta Kälviäinen, Itä-Suomen yliopisto ja Epilepsiakeskus, KYS, p. 040 583 9249, reetta.kalviainen@kuh.fi

Kotimonitorointi ja siihen liittyvät teknologiat:
Professori Pasi Karjalainen, Itä-Suomen yliopisto, p.040 550 4347, pasi.karjalainen@uef.fi

Biomedical signal analysis research group https://www.uef.fi/fi/web/bsamig

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa