Ravintovalmiste jarrutti muistin heikkenemistä varhaisessa Alzheimerin taudissa

Tuore eurooppalainen monikeskustutkimus osoitti, että varhaisen Alzheimerin taudin hoitoon räätälöity kliininen ravintovalmiste voi tukea muistin ja ajattelukyvyn säilymistä ja arkitoimissa pärjäämistä sekä hidastaa aivojen surkastumista. Kyseessä oli maailman ensimmäinen satunnaistettu hoitokoe, jossa tutkittiin kliinisen ravintovalmisteen tehoa Alzheimerin taudin varhaisvaiheen hoidossa. Tutkimus tehtiin EU:n rahoittamassa LiPIDiDiet-projektissa.

Hoitokoetta johtanut professori Hilkka Soininen Itä-Suomen yliopistosta esitteli tulokset Ateenassa Advances in Alzheimer’s Therapy (AAT) -kongressissa 10. maaliskuuta.

Tulosten mukaan varhaista Alzheimerin tautia sairastavilla kliinisen ravintovalmistejuoman nauttiminen kerran päivässä voi auttaa vähentämään aivojen surkastumista varsinkin pitkäkestoiselle muistille tärkeällä hippokampuksen alueella. Varhain aloitettu säännöllinen käyttö voi auttaa säilyttämään muisti- ja ajattelutoimintoja ja arjen toimintakykyä. Hoitokokeessa käytetty juoma sisälsi muun muassa rasvahapoista ja vitamiineista koostuvan Fortasyn Connect -ravintoaineyhdistelmän.

Kaksivuotinen hoitokoe toteutettiin monikeskustutkimuksena, johon osallistui 311 potilasta. Suurin keskuksista oli Itä-Suomen yliopistossa, missä hoitokokeeseen osallistui sata potilasta. Satunnaistetun kaksoissokkotutkimuksen osallistujat jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään, joista toinen käytti kahden vuoden ajan kliinistä ravintovalmistetta ja toinen vertailuvalmistetta.

Tutkimuksessa tarkasteltiin hoidon vaikutusta kognitiiviseen toimintakykyyn kokonaisuutena, arjesta selviytymiseen, tapahtumamuistiin, aivojen kokonaistilavuuteen, hippokampuksen ja aivokammioiden tilavuuksiin sekä Alzheimerin taudin merkkiaineisiin veressä ja selkäydinnesteessä. Toimintakykyä ja muistia mitattiin muistipotilaille tarkoitetuilla tehtäväsarjoilla.

Kliinisen ravintovalmisteen käyttäjillä hippokampuksen ja aivojen kokonaistilavuuden pieneneminen oli vähäisempää ja arjen toimintakyvyn ja tapahtumamuistin testitulokset paremmat kuin vertailuryhmällä. Parhaat tulokset oli henkilöillä, jotka aloittivat valmisteen käytön kognitiivisen heikkenemisen ollessa vielä lievää Hoitokokeen vaikutusta kognitiiviseen toimintakykyyn kokonaisuutena ei voitu osoittaa, koska tiedolliset toiminnot heikkenivät vertailuryhmässä odotettua vähemmän eikä ryhmien välille kahden vuoden aikana tältä osin syntynyt tilastollisesti merkitsevää eroa.

Soinisen mukaan tutkimuksesta saatu tieto ravitsemushoidon mahdollisuuksista Alzheimerin taudin varhaisvaiheessa on erityisen arvokasta, koska tauti voidaan nykyisin todeta entistä aikaisemmin, mutta varhaisvaiheeseen ei ole lääkehoitoa.

– Tutkimuksessa käytetyllä kliinisellä ravintovalmisteella voidaan tulosten perusteella tukea aivokudoksen säilymistä ja vaikuttaa muistin ja arjen toimintakyvyn heikkenemiseen. Lisää tietoa hoitokokeen tehosta saadaan tutkimusaineistojen tarkemmista analyyseistä ja tutkimukseen osallistuneiden kuusivuotisseurannasta, Soininen kertoo.

Soinisen johtama hoitokoe on osa laajaa, EU:n 7. puiteohjelman rahoittamaa LiPiDiDiet-projektia, jossa tutkitaan ravinnon vaikutusta ikääntyvien aivojen toimintakykyyn sekä Alzheimerin taudin ja vaskulaarisen dementian etenemiseen. Projektia koordinoi professori Tobias Haartman Saarlandin yliopistosta Saksasta.

– Aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään, että tietyt ravintoaineet voivat suojata aivoja ja ruokavaliolla voi vähentää muistisairauksien riskiä. Yksittäisillä ravintoaineilla ei saada hoitokokeissa tuloksia, mutta tämä tutkimus osoittaa, että oikeanlaisella ravintoaineiden yhdistelmällä vaikutuksia alkaa näkyä, Haartman sanoo.

Lähes 47 miljoonalla ihmisellä on Alzheimerin tauti tai muu muistisairaus. Näihin sairauksiin ei tällä hetkellä ole parantavaa hoitoa. Sairastuneiden määrän on arvioitu kaksinkertaistuvan 20 vuoden aikana ja yltävän 74.7 miljoonaan vuonna 2030 ja 131,5 miljoonaan vuonna 2050.

Lisätietoja:

Professori Hilkka Soininen, hilkka.soininen (at) uef.fi, p. +358 405735749. Tavoitettavissa puhelimitse 10.3. klo 15 alkaen.

Lähteet:

 1. A clinical trial investigating the effects of Fortasyn Connect (Souvenaid) in prodromal Alzheimer’s Disease: Results of the LipiDiDiet Study. H. Soininen1, P.J. Visser2, M. Kivipelto3, T. Hartmann for the LipiDiDiet study group.
 2. The World Alzheimer Report 2015: 'The Global Impact of Dementia’. Alzheimers Disease International (ADI). Accessed March 2016 via: http://www.worldalzreport2015.org/

LiPiDiDiet-projektissa etsitään uusia keinoja muistisairauksien ehkäisyyn. Projektilla on rahoitus EU:n 7. puiteohjelmasta ja se on jatkoa EU:n 5. puiteohjelman rahoittamalle LipiDiet-projektille, jossa osoitettiin tiettyjen ravintoaineiden voivan hidastaa Alzheimerin taudin kehittymistä.

Lue lisää: http://www.lipididiet.eu/

Souvenaid on kliininen ravintovalmiste, jota käytetään 125 ml vuorokaudessa. Se sisältää lievää Alzheimerin tautia sairastavien ravitsemuksellisiin erityistarpeisiin suunnitellun Fortasyn Connect -ravintoaineyhdistelmän, johon sisältyy omega-3-rasvahappoja, koliinia, uridiinimonfosfaattia, fosfolipidejä, antioksidantteja ja B-ryhmän vitamiineja. Valmistetta on kehitetty vuosien ajan muun muassa LidiDiet-hankkeessa.

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa