Rintojen matala tiiviys mammografiassa huonontaa rintasyövän ennustetta

Itä-Suomen yliopistossa tehty tutkimus osoitti, että mammografiassa havaittu hyvin matala rintakudoksen tiiviys huonontaa rintasyövän ennustetta. Sekä tautivapaa elinaika että kokonaiselinaika olivat merkittävästi lyhempiä naisilla, joilla rintakudoksen tiiviys on hyvin matala, verrattuna niihin, joilla rintakudos on tiivistä. Rintakudoksen tiiviys on sitä matalampi, mitä vähemmän rinnassa on rauhaskudosta.

Tuloksilla voi tulevaisuudessa olla merkitystä rintasyöpäpotilaiden ennusteen arvioinnissa ja hoidon suunnittelussa.

Tutkimukseen osallistui 270 Kuopion yliopistollisen sairaalan rintasyöpäpotilasta, joiden ikä oli 32–86 vuotta. Rintakudoksen tiiviyttä tarkasteltiin mammografiakuvista, joista syöpä oli todettu. Kuvista määriteltiin tiiviinä kudoksena näkyvän rauhaskudoksen osuus rinnan pinta-alasta. Rintakudoksen tiiviys määriteltiin matalaksi, kun rauhaskudosta oli alle 25 prosenttia, ja hyvin matalaksi, kun rauhaskudosta oli alle 10 prosenttia. Rintakudoksen tiiviyden ja muiden ennustetekijöiden vaikutusta taudin ennusteeseen tarkasteltiin runsaan kuuden vuoden seurannassa.

Tulosten perusteella hyvin matala rintakudoksen tiiviys on itsenäinen rintasyövän ennustetta huonontava tekijä. Naisista, joilla rintakudoksen tiiviys oli hyvin matala, 70,7 prosenttia oli kuuden vuoden jälkeen elossa. Sen sijaan naisista, joilla rauhaskudoksen osuus ylitti 25 prosenttia, 87,7 prosenttia oli elossa. Rintakudoksen matalampaan tiiviyteen liittyi myös kasvainten suurempi aggressiivisuus.

Tulosten kiinnostavuutta lisää se, että tiiviin rintakudoksen on jo pitkään tiedetty liittyvän lisääntyneeseen syöpäriskiin. – Tiiviit rinnat vaikeuttavat pienten syöpien havaitsemista seulonnassa, jonka seurauksena kliinisesti todettavia intervallisyöpiä on enemmän. USA:ssa pitääkin jo nykyisin kertoa seulottaville, jos heillä havaitaan tiivis rintakudos. Näin he voivat halutessaan käydä vielä esimerkiksi ultraäänitutkimuksessa, professori Ritva Vanninen kertoo.

– Voisi siis otaksua, että tiiviiseen rintakudokseen liittyisi myös huonompi ennuste potilailla, joilla on juuri todettu rintasyöpä. Tutkimuksessamme näin ei kuitenkaan ollut, vaan nimenomaan rintakudoksen matala tiiviys huononsi ennustetta.

Lisätietoja:

Professori Ritva Vanninen, p. 0447113303, ritva.vanninen (at) kuh.fi

Tutkimusartikkeli:

Masarwah A1, Auvinen P, Sudah M, Rautiainen S, Sutela A, Pelkonen O, Oikari S, Kosma VM, Vanninen R. Very low mammographic breast density predicts poorer outcome in patients with invasive breast cancer. European Radiology. 2015 Mar 4 (Published ahead of print).

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa