Saadaanko teknologioilla apua ikääntyvien ja muistisairaiden hyvinvointiin?

Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kaupunki ja Karelia-ammattikorkeakoulu aloittavat yhteistyössä kaksivuotisen IkäOTe-hankkeen, jonka tavoitteena on tuottaa uutta tietoa hyvinvointiteknologioiden mahdollisuuksista tukea ikääntyvien ja muistisairaiden henkilöiden kotona asumista ja hyvinvointia.

Hyvinvointiteknologiaratkaisuja, kuten paikannuslaitteita ja lääkeautomaattia, kokeillaan hankkeessa kotiympäristöissä. Samalla kehitetään toiminta- ja palvelumallia, jolla voidaan edistää näiden teknologioiden käyttöönottoa. Hanke myös kokoaa ja levittää tietoa hyvinvointiteknologioista, oppimis- ja ongelmanratkaisutaitojen ylläpitämisestä ja hyvinvoinnin arvioimisesta ja seuraamisesta. Samalla rakennetaan Pohjois-Karjalaan alueellista ja sen lisäksi valtakunnallista yhteistyöverkostoa alan toimijoille ja yrityksille.

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat kotona asuvien ikääntyvien ja muistisairaiden kanssa työskentelevät ammattilaiset.

Ikääntyvien ja erityisesti muistisairaiden oppimiskyvystä on monenlaisia mielikuvia. Oppiminen itsessään on muistisairauksia ennaltaehkäisevää. Hankkeessa halutaan nostaa oppiminen ja vuorovaikutus teknologian rinnalle hyvinvoinnin ylläpitämisen keinona. Ikäihmisille on jo pitkään suositeltu esimerkiksi sanaristikoiden tekemistä. Hankkeessa halutaan etsiä myös muita arkeen sulautuvia keinoja muistin ja henkisen vireyden ylläpitämiseksi. Hyvinvointiteknologioiden käyttöönotto edellyttää myös oppimista ja osaamista. Usko ikäihmisten oppimiskykyyn on tärkeä pohja ammattilaisten toiminnan kehittämiselle.

Hankkeen avajaispäivä on 30.9.2015 Joensuussa Karelia-ammattikorkeakoululla (Tikkarinne 9). Tiedotusvälineet ovat tervetulleita paikalle koko päivän ajan. Hankkeen edustajat, professori Eija Kärnä (UEF), painoalaprojektipäällikkö Ari Tarkiainen (Karelia-amk) sekä kehittämispäällikkö Annamari Savela ja kotihoidon päällikkö Anni Pesonen (Joensuun kaupunki), ovat tavattavissa ohjelman tauolla klo 12.00–13.00. Tapaaminen on luokassa E252.

Tervetuloa mukaan!

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on myöntänyt IkäOTe-hankkeelle Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto -ohjelmasta. Hankkeen aikana luodut verkostot ja toimintatavat tarjoavat mahdollisuuksia jatkaa yhteistyötä ja tutkimusta myös tulevaisuudessa. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 712 000 euroa.

Hanketta johtaa professori Eija Kärnä Itä-Suomen yliopistosta.


Lisätietoja
:
Professori Eija Kärnä, eija.karna(at)uef.fi, p. 050 566 2404

Painoalaprojektipäällikkö Ari Tarkiainen, ari.tarkiainen(at)karelia.fi, p. 050 310 9871

Kehittämispäällikkö Annamari Savela, annamari.savela(at)jns.fi, p.050 511 8309

Kotihoidon päällikkö Anni Pesonen, anni.pesonen(at)jns.fi, p. 050 342 5827

Verkkosivut: http://www.ikaote.fi

Facebook: https://www.facebook.com/ikaote

Twitter: https://twitter.com/ikaote


Avajaispäivän tarkempi ohjelma

IkäOTe – Ikääntyvien oppiminen ja hyvinvointiteknologiat -hankkeen avajaispäivä muodostuu kahdesta maksuttomasta tilaisuudesta. Aamupäivällä klo 9–12 on hankkeen aloitusseminaari Teknologioilla apua ikääntyvien hyvinvointiin, jossa asiantuntijat nostavat esiin ikäihmisen omaa oppimista toimintakykyä ylläpitävänä voimana sekä toisaalta teknologian mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen tukijana. Iltapäivän Isoisää etsimässä – Paikannusratkaisuja koti-hoitoon -tilaisuus tarjoaa tuhdin tietopaketin erilaisista paikannusratkaisuista ja mahdollisuuden tutustua ratkaisuja toimittaviin yrityksiin esittelypisteissä.

Aika ja paikka: Keskiviikko 30.9.2015 klo 09.00–16.00, Karelia-ammattikorkeakoulu (Tikkarinne 9, Joensuu)

Kohderyhmä: Ikäihmisille palveluja tuottavat ja niistä päättävät asiantuntijat ja ammattilaiset, ikäihmisille hyvinvointipalveluja tuottavat tahot sekä muut kiinnostuneet.

Teknologioilla apua ikääntyvien hyvinvointiin

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi (E-talo, 1 krs, Pikku auditorion edusta)

09.00 Avaussanat

Oppia ikä kaikki – elinikäinen ja elämänlaajuinen oppiminen teknologisoituneessa yhteiskunnassa
Professori Eija Kärnä Itä-Suomen yliopisto, IkäOTe-hankkeen johtaja

Ikääntyvien oppiminen ja hyvinvointiteknologiat kansalaisen näkökulmasta
Erkki Huopio

10.30 Tauko

10.45 Teknologia kotihoidon arjessa
Kotihoidon päällikkö Anni Pesonen, Joensuun kaupunki

Osaaminen, kehittäminen ja innovaatiot käytännössä
Painoalaprojektipäällikkö Ari Tarkiainen, Karelia-ammattikorkeakoulu

11.45 Keskustelu ja seminaarin päätös

12.00 Lounas (omakustanteinen)

Isoisää etsimässä – Paikannusratkaisuja kotihoitoon

12.30 Ilmoittautuminen alkaa (E-talo, 2 krs, luokat E326–E327)

13.00 Tilaisuuden avaus

Paikannusratkaisu koti- ja omaishoidossa - kokemuksia Varkaudesta
Palveluohjaaja Mervi Ilonen, Varkauden kaupunki

13.45 Mitä on tarjolla - yritykset äänessä

14.45 Kysy lisää - tutustu paikannusratkaisuihin esittelypisteillä

Tutustumisen lomassa tarjolla on kahvia

16.00 Tilaisuus päättyy

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa