Samaa sukupuolta olevien avioliitto jakaa pappien näkemykset

Samaa sukupuolta olevien avioliitto jakaa voimakkaasti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien näkemykset, osoittaa Itä-Suomen yliopistossa tehty tutkimus. Papit pitävät avioliittoa parhaana mahdollisena parisuhteen muotona, mikä kertoo avioliiton arvostuksesta. Näkemykset kuitenkin hajaantuvat sen suhteen, kenellä tulisi olla oikeus saada kirkollinen avioliittoon vihkiminen.

Käytännöllisen teologian alaan kuuluvassa tutkimuksessa selvitettiin, millaisia asenteita papeilla on homoseksuaalisuutta kohtaan sekä millaisia käsityksiä papeilla on samaa sukupuolta olevien parisuhteista, avioliittoinstituutiosta ja kirkon vihkioikeudesta. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, olisivatko papit itse halukkaita vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon ja siunaamaan samaa sukupuolta olevien avioliittoja.

Papit kokevat painostusta omien avioliittonäkemystensä vuoksi

Suurin osa tutkimukseen vastanneista papeista pitää hyvänä sitä, että Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Noin puolet papeista kannattaa samaa sukupuolta olevien kirkollista avioliittoon vihkimistä ja 40 prosenttia vastustaa sitä. Samaa sukupuolta olevien maistraatissa solmitun avioliiton kirkollinen siunaaminen saa vielä vihkimistä enemmän kannatusta. Yhteensä 57 prosenttia papeista ilmoittaa olevansa valmis vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon, jos kirkko hyväksyy vihkimisten toimittamisen. Yli kolmannes papeista ei ole valmis vihkimään. Huomattavaa on, että joka viides pappi on valmis vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja avioliitoon jo nyt, vaikka kirkko ei ole antanut lupaa vihkimisille. Sukupuoli, hiippakunta ja hengellinen tausta vaikuttavat pappien asenteisiin ja käsityksiin.

Tutkimus osoittaa, että kirkko on hyvin moniääninen avioliittokysymyksessä. Kirkon jäsenten ja pappien asenteet ovat muuttuneet nopeammin kuin piispainkokouksen ja kirkolliskokouksen linjaama kirkon opetus. Kirkossa eletään jännitteisessä tilanteessa ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon avioliittoteologia on murroksessa. Papit pelkäävät kirkossa syntyvän pahoja ristiriitoja avioliittokysymyksen takia, ja joka neljäs pappi on kokenut painostusta tai syrjintää oman näkemyksensä vuoksi.

Tutkimusaineisto on kerätty sähköisellä kyselylomakkeella yhteistyössä Kirkon tutkimuskeskuksen ja Suomen kirkon pappisliiton kanssa. Tutkimukseen vastasi 534 pappia.

Laura Kallatsa & Jouko Kiiski. Vihkiäkö vai ei? Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien käsitykset samaa sukupuolta olevien oikeudesta kirkolliseen avioliittoon. Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 60.

Lisätietoja:
Nuorempi tutkija Laura Kallatsa, p. 050 468 7085, laura.kallatsa(at)uef.fi
Yliopistonlehtori Jouko Kiiski, p. 050 372 1559, jouko.kiiski(at)uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa