Sosiaalipedagogista hevostoimintaa kymmenen vuotta

Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry on toiminut Suomessa kymmenen vuotta. Samalla sosiaalipedagogisen hevostoiminnan hyödyntäminen syrjäytymisen ehkäisyyn ja sosiaaliseen kuntoutukseen on laajentunut valtakunnallisesti ja uusille toiminta-alueille.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta tähtää syrjäytymisen ehkäisyyn ja sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen. Talliyhteisössä tapahtuvan toiminnan lähtökohtana on ihmisen ja hevosen vuorovaikutus. Toiminnan peruselementit nousevat sosiaalipedagogian teoriasta: yhteisöllisyys, elämyksellisyys, toiminnallisuus ja dialogisuus eli aito kohtaaminen. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu yksilön omaan kokemukseen ja sen kautta oppimiseen ja asioiden oivaltamiseen. Hevosen avulla pyritään näyttämään niiden asioiden tärkeys, joista oma hyvinvointi syntyy.

Sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan on kymmenen vuoden aikana koulutettu noin 170 asiantuntevaa ohjaajaa. Heitä toimii eri puolilla maata, joskin eniten sosiaalipedagogisia talleja on Etelä-Suomessa. Tämänhetkinen talouden taantuma ja perheiden ja nuorten ahdinko lisäävät palvelun kysyntää. Toiminnan kokemukset ovat osoittaneet, että hevonen voi auttaa yksilöiden omien vahvuuksien lisäämisessä ja sosiaalisten taitojen oppimisessa, jolloin myös elämänhallinta voi parantua.

Kun ensimmäiset pioneerit alkoivat kentällä toimia vuosina 2003–2004, tilanne Suomessa oli hyvin samankaltainen kuin nyt: talouden taantuma aiheutti lastensuojelun tarpeen kasvua ja syrjäytymistä monella taholla. Toiminnalle oli tilausta ja siihen vastattiin. Toiminnan kysyntä lisääntyy samaan aikaan kun hevosten määrä Suomessa kasvaa. Valtakunnan tasolla on jo huomattu näiden kahden asian kohtaaminen ja hevosen kuntouttava merkitys alkaa nousta yhä paremmin esille.

Sosiaalipedagoginen Hevostoimintayhdistys ry ja Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate järjestävät aiheesta Hevosvoimaa! - juhlaseminaarin 10.10.2014 klo 9–16 Tietoteknian auditoriossa Kuopiossa.

Hevosvoimaa! -Juhlaseminaari 10.10.2014 – Ohjelma: http://www.hevostoiminta.net/uutiset.html?23

Lisätietoja:      

Suunnittelija Seija Okulov Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate, yhdistyksen vpj., p. 040-3553920, seija.okulov (at) uef.fi

Yrittäjä Nina Fagerström, Metsäkylän ratsastuskeskus, yhdistyksen pj. p. 0400-783 773, nina.fagerstrom (at) postipoika.com

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa