Suomen Kansallisen neurokeskuksen valmistelu käynnistyy

Suomen neurotieteiden osaamisen kokoamiseksi perustetaan tiivis valtakunnallinen yhteistyöverkosto, Kansallinen neurokeskus. Tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä kliinisen ja perustutkimuksen, tieteenalojen, yliopistojen ja yliopistollisten sairaaloiden välillä sekä avata mahdollisuuksia yritysyhteistyölle ja kaupallistamiselle.

Yhteistyöverkostoa koordinoi Itä-Suomen yliopisto, joka on kutsunut koolle valmistelevan työryhmän neurokeskuksen perustamista, toimintamallin ja toiminnan suunnittelua ja pilotointia varten.

Työryhmän toimikausi on 1.11.2017–31.12.2019. Puheenjohtajana toimii dekaani Hilkka Soininen Itä-Suomen yliopistosta ja jäseninä on Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen, Turun ja Jyväskylän yliopistojen, Aalto-yliopiston, yliopistosairaanhoitopiirien, opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön edustajia. Valmistelun aikana kuullaan laajasti sidosryhmiä. Samoin huomioidaan muut hankkeet, kuten Kansallinen genomikeskus ja biopankit.

Aivosairaudet aiheuttavat neljä kertaa suuremman menoerän kuin syöpäsairaudet ja sydän- ja verisuonisairaudet Suomessa ja muissa länsimaissa. Kustannukset kasvavat edelleen erityisesti maissa, joissa väestö vanhenee. Muisti- ja muut aivosairaudet ovat ikääntyvän väestön suurin terveysongelma. Aivosairauksien ennaltaehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen kehittäminen edellyttää vaativaa erityisosaamista ja tutkimusta. Merkittävyytensä vuoksi neurotieteet ovatkin kansainvälisten lääke- ja teknologiayritysten kehitystyön ja investoinnin kohteena.

Vuonna 2014 julkaistussa Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiassa todetaan Suomessa olevan terveysalalla vahvaa osaamista, jota voitaisiin hyödyntää nykyistä tehokkaammin kasvun ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Terveysalan kasvustrategian tavoitteena on kehittää terveysalan ekosysteemiä, tarjota kansainvälisesti kilpailukykyinen toimintaympäristö alan kasvuyrityksille ja lisätä vientiä, työpaikkoja sekä Suomen kansainvälistä houkuttelevuutta investointien kohdemaana.

Suomessa on laaja-alaista ja kansainvälisesti merkittävää osaamista neurotutkimuksessa etenkin perustutkimuksessa, diagnostiikassa ja terveysteknologiassa. Myös suomalaiset potilasaineistot ja väestöpohjaiset aineistot materiaaleineen ovat ainutlaatuisia.

Jotta Suomi säilyttää asemansa neurotieteen kehityksen kärjessä ja löytää ratkaisuja aivosairauksien kasvaviin haasteisiin, on tärkeää perustaa vahva ja selkeästi organisoitunut neuroalan osaamiskeskittymä Suomeen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Itä-Suomen yliopistolle erityisavustusta Kansallisen neurokeskuksen valmistelemiseksi, koordinoimiseksi ja toiminnan aloittamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat myös sitoutuneet rahoittamaan valmistelutyötä.

Lisätietoja:

Hilkka Soininen, dekaani, Itä-Suomen yliopisto, hilkka.soininen (a) uef.fi, +358 40 5735749

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa