Suomen lääkemarkkinoiden pieni koko yleisin syy lääkkeiden saatavuusongelmiin

Suomen lääkemarkkinoiden pieni koko, äkilliset kysynnän muutokset, pienet varastot, pitkät toimitusajat sekä pitkä tai monimutkainen toimitusketju ovat useimmiten lääkkeiden saatavuusongelmien taustalla, käy ilmi äskettäin Itä-Suomen yliopistossa julkaistusta lääkeyrityksille ja lääketukkukaupoille edustajille tehdystä haastattelututkimuksesta.                                                                               

Haastattelut tehtiin keväällä 2016 ja niihin kutsuttiin 38 lääkeyritystä, joilla oli toimipiste Suomessa sekä kolme lääketukkukauppaa, joilla on koko maan kattava lääkkeiden jakeluverkosto. Yritykset saivat valita haastateltavaksi henkilön, jolla oli paras tietämys lääkkeiden saatavuusongelmista yrityksessä. Lopullinen aineisto muodostui 30 haastattelusta, joista 27 tehtiin lääkeyritysten ja kolme lääketukkukauppojen edustajille.

Lääkkeiden myyntivolyymit ovat Suomessa pieniä

Lähes kaikissa haastatteluissa kävi ilmi, että Suomen lääkemarkkinoiden pieni koko aiheuttaa saatavuusongelmia. Lääkkeiden myyntivolyymit ovat Suomessa pieniä verrattuna muihin Euroopan maihin tai kansainvälisiin lääkemarkkinoihin. 30 haastattelusta 23:ssa mainittiin, että myös lääkkeiden pitkä toimitusaika, eli aika, joka kuluu lääkkeen tilaamisesta ja valmistamisesta sen saamiseen Suomeen, aiheuttaa saatavuusongelmia. Toimitusaika voi vaihdella muutamasta kuukaudesta jopa kahteen vuoteen.

Kysynnän vaihtelut vaikuttavat

Lähes kaikissa haastatteluissa äkillisen kysynnän muutosten kerrottiin aiheuttavan lääkkeiden saatavuusongelmia. Kysynnän muutoksia voivat aiheuttaa kausivaihtelun lisäksi myös kilpailevien yritysten saatavuusongelmat. Kun kilpailevan yrityksen tuote on tilapäisesti poissa markkinoilta, muiden vastaavien tuotteiden myynti kasvaa nopeasti. Tähän tarpeeseen vastaaminen on haastateltavien mukaan lähes mahdotonta.

Pienet varastot ja pitkät toimitusketjut

Varastojen pienen koon missä tahansa lääkkeiden jakeluverkoston osassa – lääkeyrityksessä, lääketukkukaupassa, apteekissa tai sairaalassa – kerrottiin aiheuttavan saatavuusongelmia. Tämä mainittiin 25 haastattelussa. Haastateltavien mukaan varastointi lisää kustannuksia, joten pienten varastojen pitäminen voi olla yritysten kannalta edullisempaa. 23 haastattelussa ilmeni, että ongelmia lääkkeiden saatavuudelle aiheutuu myös pitkistä tai monimutkaisista toimitusketjuista. Haastateltavien mukaan toimitusketjua, jossa on paljon alihankkijoita, on vaikea hallita. Pitkä tai monimutkainen toimitusketju lisää haastateltavien mielestä myös lääkkeiden laatuongelmia ja valmistuskustannuksia.

Lääkkeiden saatavuusongelmat ovat Suomessa yleisiä. Tutkimusryhmän aiemmin julkaiseman tutkimuksen mukaan 80 prosentilla apteekeista saatavuusongelmia ilmeni päivittäin tai lähes päivittäin. Lääkkeiden saatavuusongelmia esiintyi yleisissä ja tavanomaisesti käytetyissä lääkkeissä, kuten keskushermostoon vaikuttavissa lääkkeissä sekä sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeissä. Lääkkeiden saatavuuskatkokset eivät yleensä aiheuttaneet ongelmia apteekeissa, koska apteekit pystyivät toimittamaan asiakkaalle korvaavan, rinnakkaisen valmisteen. Saatavuuskatkokset aiheuttivat ongelmia apteekeille kolmasosassa tapauksista. Katkokset heikensivät apteekkien asiakastyytyväisyyttä ja lisäsivät apteekkien henkilökunnan työtaakkaa.

Lääkkeitä myytiin Suomessa vuonna 2016 yhteensä 2,3 miljardilla eurolla, mikä on noin 0,3 prosenttia koko maailman ja 1,2 prosenttia Euroopan lääkemarkkinoista.

Tiedotteen julkaisupäivämäärä: 29.6.2017

Julkaisu:

Heiskanen K ym.: The reasons behind medicine shortages from the perspective of pharmaceutical companies and pharmaceutical wholesalers in Finland. PLOS ONE http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0179479

Lisätietoja: Proviisori, nuorempi tutkija Kati Heiskanen, p. 050 594 83 89

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa