Suurempi lihasvoima – vireämpi aivotoiminta ikääntyvillä

Äskettäin julkaistun kuopiolaistutkimuksen mukaan suurempi lihasvoima on yhteydessä parempaan kognitioon ikääntyvillä miehillä ja naisilla. Yhteys havaittiin kattavasti mitatun ala- ja ylävartalon lihasvoiman ja kognition välillä. Sen sijaan käden puristusvoima ei ollut yhteydessä kognitioon. Kognitiolla tarkoitetaan tiedon vastaanottamiseen, tallentamiseen, käsittelyyn ja käyttöön liittyviä aivotoimintoja. Tutkimuksen tulokset on julkaistu European Geriatric Medicine -lehdessä.

Tutkimukseen osallistui 338 keski-iältään 66-vuotiasta miestä ja naista. Lihasvoimaa mitattiin käden puristusvoimalla, kolmella alavartalon liikkeellä eli polven ojennuksella, polven koukistuksella ja jalkaprässillä sekä kahdella ylävartalon liikkeellä eli penkkipunnerruksella ja kulmasoudulla istualtaan. Ala- ja ylävartalon lihasvoimista laskettiin summamuuttujat kuvaamaan näiden alueiden lihasvoimaa erikseen. Kognitio mitattiin neuropsykologisella CERAD-tehtäväsarjalla, josta laskettiin kokonaispistemäärä.

Puristusvoima on suhteellisen helppo ja nopea mitata, ja sitä on käytetty erilaisissa tutkimuksissa laajasti kuvaamaan lihasvoimaa. Nyt julkaistussa tutkimuksessa lihasvoiman yhteyttä kognitioon ei kuitenkaan voitu osoittaa pelkästään puristusvoimaan ja ikään perustuvalla mallilla. Sen sijaan yhteys kognitioon havaittiin, kun malliin lisättiin alavartalon tai ylävartalon lihasvoimaa kuvaava summamuuttuja. Tulokset viittaavat siihen, että puristusvoimaa kattavampi lihasvoiman mittaaminen ala- ja ylävartalosta saattaa olla perusteltua, koska se voi kuvastaa lihasvoiman yhteyttä kognitioon puristusvoimaa paremmin.

Liikunnalla on suuri määrä tunnettuja terveysvaikutuksia ja käytännössä jokainen voi voimaharjoittelulla lisätä lihasmassaa ja parantaa lihasvoimaa. Lihasvoiman yhteyttä kognitioon ja sen osa-alueisiin on kuitenkin tutkittu verrattain vähän. Tutkimus tuotti uutta tietoa sekä lihasvoiman mittaamisen metodologiasta että lihasvoiman merkityksestä kognitiolle. Tutkimus oli osa laajaa kuopiolaista väestöpohjaista DR’s EXTRA -tutkimusta, joka oli 4-vuotinen satunnaistettu kontrolloitu interventiotutkimus liikunnan ja ravinnon vaikutuksista endoteelitoimintaan, ateroskleroosiin ja kognitioon. Tutkimus toteutettiin vuosina 2005–2011 Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksella, ja siihen osallistui yli 1400 kuopiolaista miestä ja naista.

Lisätietoja:

Terveystieteiden maisteri, väitöskirjatutkija Heikki Pentikäinen, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos ja Itä-Suomen yliopisto, p. 050 329 9134, heikki.pentikainen (a) uef.fi

Tutkimusartikkeli:

Heikki Pentikäinen, Kai Savonen, Pirjo Komulainen, Vesa Kiviniemi, Teemu Paajanen, Miia Kivipelto, Hilkka Soininen, Rainer Rauramaa. Muscle strength and cognition in ageing men and women: The DR's EXTRA study. European Geriatric Medicine. Julkaistu verkossa 11.5.2017. doi: doi.org/10.1016/j.eurger.2017.04.004

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa