Taloustieteellisiä päätöksentekomalleja testattiin terveydenhuollossa

Itä-Suomen yliopiston ja Bernin yliopiston tutkijat ovat testanneet taloustieteellisten päätöksentekomallien toimivuutta terveydenhuoltoaineistossa. Mallit, joissa lähtökohtana on valintapäätöksen katumisen minimointi, voivat tulosten perusteella olla päteviä yksilöiden terveydenhuollon valintojen malleja. Taloustieteen tutkimuksen peruskysymyksiin kuuluu, miten yksilöt tekevät valintoja. Vastaukset auttavat ymmärtämään paremmin kuluttajien valintojen systematiikkaa myös terveydenhuollossa.

Tutkimuksen ainutlaatuinen piirre oli, että sveitsiläistä terveyspalvelujen käyttöaineistoa ei aiemmin ole saatu Sveitsin ulkopuolelle tutkimustarkoituksiin. Tulokset julkaistiin Applied Economics -lehdessä.

Ihmisten tekemiä palvelujen tai tavaroiden valintoja voidaan mallittaa hyvin monilla erilaisilla tavoilla. Nyt julkaistussa tutkimuksessa tutkijat testasivat kahden erilaisen valintamallin pätevyyttä. Hyödyn maksimointimallissa oletetaan, että yksilö päätöstä tehdessä maksimoi omaa hyötyään. “Katumismallissa” taas oletetaan, että yksilö pyrkii minimoimaan katumista, joka seuraa siitä, että jokin toinen vaihtoehto jäi valitsematta.

Vaihtoehtoisten selitysmallien vertailussa selvitettiin sitä, miten herkkiä nämä kaksi mallia ovat yksilöiden välisille mieltymyseroille ja yksilökohtaiselle mieltymysten vaihtelulle. Mallien välinen ero syntyy siitä, miten ne ottavat huomioon vaihtoehtoina olevien palveluiden tai tavaroiden erilaiset ominaisuudet.

Aineisto koottiin sveitsiläisistä sairaalarekistereistä vuosilta 2007-2012. Kuluttajat tekivät valinnan julkisen, osittain julkisen ja yksityisen hoidon välillä. Aineistoon sisällytettiin seitsemän eri sairautta ja se käsitti yhteensä noin 800 000 sairaalaepisodia. Tilastomenetelminä käytetttiin multinomiaalisia logistisia regressiomalleja, joissa tarkasteltiin vaihtelua hyödyissä ja katumisfunktioissa, mallien teknistä pätevyyttä ja sairaalamaksujen marginaalivaikutuksia.

Mallien pätevyyden testauksen tulokset viittaavat siihen, että katumismallit toimivat paremmin kuin hyödyn maksimointimallit. Katumismallit kuvaavat valintatilanteiden edut ja menetykset. Niitä voidaankin käyttää täydentämään tavanomaisempaa hyödyn maksimointiin perustuvaa mallitusta. Terveydenhuollossa katumismallien käyttö on perusteltua myös siksi, että terveydenhuollon palvelujen lopputulos on aina epävarma. Hyödyn maksimointimallin oletukset eivät ehkä täyty terveydenhuollon valintatilanteissa.

Tutkimusta rahoittivat Yrjö Jahnssonin Säätiö ja Saastamoisen Säätiö.

Lisätietoja:

PhD, Dr.Med. Pavitra Paul, Itä-Suomen yliopisto, pavitra.paul (a) uef.fi

Professori Hannu Valtonen, Itä-Suomen yliopisto, hannu.valtonen (a) uef.fi, p. +358 29 4455319

Tutkimusartikkeli:

A comparison of regret-based and utility-based discrete choice modelling – an empirical illustration with hospital bed choice. Pavitra Paul, Claudia Berlin, Maud Maessen & Hannu Valtonen.

Applied Economics, julkaistu verkossa 5.3.2018. https://doi.org/10.1080/00036846.2018.1444260

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa