Tekesin TUTL -rahoitus vauhditti henkilöstömitoitustyökalun kaupallistamista

Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta syntynyt spin-off -yritys Finnish Lean Solutions Oy aikoo kaupallistaa Tekesin tuella kehitetyn hoitotyön henkilöstömitoituksen työkalun (HMT). Tekesin TUTL (Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa) -rahoitusta saaneessa hankkeessa yliopiston tutkijat loivat henkilöstömitoituksen laskentamallin, josta on kehitetty kaupallinen työkalu tietojärjestelmäpohjainen työkalu sairaaloiden ja terveydenhuollon yksiköiden käyttöön.

Henkilöstömitoituksen laskentamalli on innovaatio, joka perustuu pitkäjänteiselle tutkimustyölle terveyspalvelujärjestelmän toimintaa tarkastelevassa hoitotieteen laitoksen Vetovoimainen ja turvallinen sairaala- eli At Safe -hankkeessa (Attractive and Safe Hospital Study).

Huoli terveydenhuollon henkilöstön, erityisesti hoitohenkilöstön, riittävyydestä ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä väestön ikääntyessä ja hoidon sekä hoivan tarpeiden lisääntyessä on kansallinen ja kansainvälinen.  Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneratkaisujen perustaksi tarvitaan näyttöä. Potilaiden hoidon tarve ja sitä vastaava henkilöstöresurssi on pystyttävä määrittämään mahdollisimman luotettavasti ja vertailukelpoisesti. Terveydenhuollon ICT-ratkaisut ovat maassamme hyvin kehittyneitä, mutta erillisiin järjestelmiin tallentuvia aineistoja ja tietoja on vaikea hyödyntää päätöksenteossa.

TUTL-hankkeessa kehitettiin näitä aineistoja yhdistävä web-pohjainen palvelu terveydenhuollon toimijoille. Palvelu tuottaa myös vertailukelpoista tietoa terveydenhuollon organisaatioiden vertaisarviointiin ja kustannustekijöiden arviointiin. Lisäksi se antaa hyödyllistä tietoa sairaalajohdon tarpeisiin sekä hoitotyön tasapainottamisen ja parantamisen toimenpiteisiin.

– Kehitetty palvelu mahdollistaa jopa 20 prosentin kustannussäästöt hoitotyön henkilöstökuluissa ja tehostaa samalla hoitotyötä. Palvelun käyttöönoton kustannukset ovat terveydenhuollon organisaatiolle erittäin maltilliset ja investoinnin takaisinmaksuaika voidaan laskea jopa viikoissa. Palvelu on myös käytettävyydeltään ja informatiivisuudeltaan erinomainen. Sitä voidaan käyttää vaikka älypuhelimella, kertoo Finnish Lean Solutions Oy:n toimitusjohtaja Antti Väänänen.

– Tutkijoiden sitoutumisen lisäksi Tekesin tuki on ollut keskeinen yrittäjyysvalmiuksien edistämisessä ja liiketoimintamahdollisuuksien kannalta skaalautuvan osaamisen kehittämisessä. Tekesin TUTL -hanketyyppi tukee tutkimuksen vaikuttavuutta ja on tässä hankkeessa tuottanut osaamista, jolla on merkittävä taloudellinen arvo, toteaa yrityskehitysasiantuntija Matti Höytö yliopiston yrittäjyys- ja innovaatiopalveluista.

Tekes myönsi Henkilöstömitoitustyökalu (HMT) -hankkeelle 207 000 euron TUTL-rahoituksen. Hanke toteutettiin hoitotieteen ja tietojenkäsittelytieteen laitosten sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin yhteistyönä 1.6.2014 – 30.11.2015. Projektin vastuullisena johtajana toimi Professori Katri Vehviläinen-Julkunen hoitotieteen laitokselta ja tutkijana Tohtori Taina Pitkäaho. Tietojenkäsittelytieteen laitokselta projektiin osallistuivat professori Pekka Toivanen, FT Keijo Haataja, FM Antti Väänänen ja projektityöntekijä Mikko Oksa. TUTL-projektiin liittyi myös monipuolinen yhteistyö Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Istekki Oy:n sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa sekä kaupallistamisen asiantuntijoiden kuten Itä-Suomen yliopiston yrittäjyys- ja innovaatiopalvelujen kanssa.

– Finnish Lean Solutions Oy vie mitoituspalvelun aluksi yliopistollisiin sairaaloihin. Pyrimme saamaan heti alussa vankan jalansijan terveydenhuollon henkilöstömitoituksen liiketoiminnassa. Palvelu on helposti laajennettavissa muillekin toimialoille julkisella ja yksityissektorilla ja myös kansainvälisille markkinoille. Etsimme aktiivisesti uusia pilottikohteita kaikilta palvelulle soveltuvilta toimialoilta. Tästä palvelusta tulee tärkeä väline henkilöstömitoituksen toteutukseen sekä kansallisesti että kansainvälisesti, Väänänen sanoo.

Lisätietoja:

Antti Väänänen, toimitusjohtaja, Finnish Lean Solutions Oy, p. 044 285 1525.

Matti Höytö, yrityskehitysasiantuntija, Itä-Suomen yliopisto,yrittäjyys- ja innovaatiopalvelut, matti.hoyto@uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa