Terveyskeskuksen sairauskertomuksen lääkitystieto ei vastaa todellista lääkkeiden käyttöä iäkkäillä kotihoidon asiakkailla

Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan 83 prosentilla kotihoidon 75 vuotta täyttäneistä asiakkaista terveyskeskuksen sairauskertomuksen lääkitystieto poikkesi todellisesta lääkkeiden käytöstä. Poikkeamat olivat yleisimpiä yli kymmentä lääkettä käyttävillä. Poikkeamia oli eniten henkilöillä, jotka itse huolehtivat lääkkeistään. Kaikista lääkitystiedon poikkeamista 40 prosenttia koski lääkkeitä, jotka voivat aiheuttaa iäkkäille merkittävän terveyshaitan. Näitä olivat muun muassa sydänlääkkeinä käytettävät beetasalpaajat, ACE-estäjät ja sartaanit, psyykenlääkkeistä bentsodiatsepiinit ja niiden kaltaiset lääkkeet sekä vahvat kipulääkkeet, opioidit.

Vaikuttavan ja turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi hoitopäätöksistä vastaavalla lääkärillä ja muilla terveydenhuollon ammattilaisilla tulisi olla käytössään potilaan ajantasainen lääkitystieto. Se on keskeinen osa potilasturvallisuutta. Puutteelliset lääkitystiedot altistavat hauraat kotihoidon asiakkaat lääkitysvirheille ja niiden mahdollisille haitoille niin terveyskeskuksessa kuin erikoissairaanhoidossa, kun uusia lääkehoitoja joudutaan aloittamaan ilman oikeaa tietoa käytössä olevista lääkkeistä.

NutOrMed – Laatua kotihoidon asiakkaiden ravitsemus-, suunterveyden- ja lääkehoitoon -tutkimuksessa vuosina 2013–2014 selvitettiin Itä- ja Keski-Suomessa kotihoitoa saavien 276 henkilön todellista lääkkeiden käyttöä kotihaastatteluilla. Proviisori tai farmaseutti haastatteli kotihoidon asiakkaan kotona ja kirjasi kaikki käytössä olevat lääkkeet. Kotihaastattelun perusteella arvioitua säännöllisesti käytettävien reseptilääkkeiden käyttöä verrattiin paikallisen terveyskeskuksen sairauskertomuksen lääkitystietoihin.

Lisätietoja:

Miia Tiihonen, FaT, tutkijatohtori, Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos, Kuopio, p. 0403553125, miia.tiihonen (at) uef.fi

Sirpa Hartikainen, professori, Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos, Kuopio, p. 0403553784, sirpa.hartikainen (at) uef.fi

Tiihonen Miia, Nykänen Irma, Ahonen Riitta, Hartikainen Sirpa. Discrepancies between in-home interviews and electronic medical records on regularly used drugs among home care clients. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2015. doi: 10.1002/pds.3909. [Epub ahead of print]

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa