Työelämän muutoksissa tarvitaan ihmisiksi olemista

Milloin työyhteisössä tarvitaan sooloartistia ja milloin yhteiskonserttia, bändiä tai sinfoniaorkesteria? Kokeneet työyhteisökouluttajat Satu Roos ja Kaarina Mönkkönen korostavat, että vaikuttavaan työhön tarvitaan jokaista yksilöä omien vahvuuksiensa mukaisesti.

– Yhteisen vaikuttavan työn aikaansaamiseksi kukaan ei yksin saa aikaan yhteistä sointia, mutta ainutlaatuiseksi soinnin tekee vasta jokaisen yksilöllisen äänen mukanaolo, Roos ja Mönkkönen huomauttavat.

Erityisen tärkeää toimivan työyhteisön näkökulmasta on työnteon opettelu uusissa monipaikkaisissa ja virtuaalisissa työympäristöissä, joissa täytyisi muistaa, että toimitaan ihmisten eikä koneiden kanssa. Myös monialaisten ja monitieteisten työryhmien määrä lisääntyy jatkuvasti, mikä aiheuttaa haasteita, kun omia totuttuja työtapoja joudutaan sopeuttamaan koko työryhmän tai verkoston toimintatapoihin. Roosin ja Mönkkösen mukaan onkin tärkeä uskaltaa heittäytyä ihmettelemään yhdessä ja sietää toisen erilaista työtapaa tai ammatillista tulokulmaa. Näin monista karikoistakin selvitään helpommin.

Roos ja Mönkkönen vievät ajattelua työyhteisön toiminnasta uudelle tasolle tuoreessa teoksessaan Ihmisiksi työssä: Työyhteisötaidoilla yhteistä vaikuttavuutta (UNIpress, 2015). Työyhteisöjen toiminnan yhteydessä puhuttiin pitkään esimies- ja alaistaidoista, ja muutama vuosi sitten siirryttiin korostamaan työyhteisötaitojen merkitystä. Roos ja Mönkkönen näkevät, että työn tekemisen keskiössä on dialoginen kohtaaminen ihmisten välillä eli tapamme toimia ihmisiksi keskenämme.

– Kaiken ydin on dialoginen kohtaaminen ja vieläkin laveammin ajateltuna ihmisyys, jossa kohtaamme kollegan tai yhteistyökumppanin, Roos ja Mönkkönen peräänkuuluttavat.

Teoksellaan Ihmisiksi työssä Roos ja Mönkkönen haluavat johdattaa pohtimaan ihmisyyden merkitystä työelämässä ohi tiukkojen työroolien ja hierarkioiden.

Lisätietoa: Satu Roos YTM, FM, työyhteisöasiantuntija, Underose ky, puh. 0400 602 891, satu.roos(at)underose.fi, Kaarina Mönkkönen YTT, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto, puh. 050 577 0941, kaarina.monkkonen(at)uef.fi

https://www.facebook.com/pages/Ihmisiksi-ty%C3%B6ss%C3%A4/1408166376146491

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa