UEF: Aktiiviset seniorimatkailijat hyödyntävät teknologiaa eri tavoin

Kokeilevat seikkailijat, huolelliset tutkijat ja hapuilevat tarkkailijat? Näihin kolmeen ryhmään aktiiviset seniorimatkailijat voidaan jakaa sen mukaan, miten he käyttävät teknologiaa osana matkailuaan.

Seniorimatkailijoiden teknologian käyttöä ovat selvittäneet Itä-Suomen yliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen tutkimuspäällikkö Juho Pesonen, markkinoinnin professori Raija Komppula ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelija Annina Riihinen tutkimusartikkelissaan, joka julkaistaan Information Technology & Tourism -lehdessä.

Eläkeläismatkailijoiden markkinat kasvavat jatkuvasti suurten ikäluokkien eläköityessä. Nyt eläkkeelle jäävät ovat myös erilaisia kuin ne, jotka jäivät eläkkeelle kymmenen vuotta sitten.

– Tämän päivän eläkeläiset ovat tottuneet jo työelämässä käyttämään tietokoneita ja teknologiaa, ja lisäksi heillä on enemmän varallisuutta. He ovat myös kokeneempia matkailijoita. Kutsumme heitä aktiivisiksi seniorimatkailijoiksi, sillä heillä on rahaa, aikaa, osaamista, mielenkiintoa ja terveyttä matkustaa, Pesonen kertoo.

Pesosen, Komppulan ja Riihisen tutkimuksessa tarkasteltiin, millaista aktiivisten eläkeläisten teknologian käyttäminen on ennen matkaa, matkan aikana ja matkan jälkeen.

– Aikaisemmista tutkimuksista on selvinnyt, että eläkeläismatkailijat ovat hyvin heterogeeninen ryhmä, joten myös teknologian käytössä on eroja seniorimatkailijaryhmän sisällä.

Itsenäisten seniorimatkailijoiden osuus kasvussa

Tutkimusartikkeli perustuu Annina Riihisen opinnäytetyössä keräämään aineistoon. Tutkimusta varten haastateltiin yhdeksää seniorimatkailijaa niin sanotun lumipallo-otannan avulla, jossa haastateltavat suosittelivat seuraavia mahdollisia haastateltavia.

Haastatteluiden tuloksena muodostettiin teknologian käyttöön ja matkailuun liittyviä matriiseja, joiden perusteella vastaajat tyypiteltiin kolmeen kategoriaan: kokeileviin seikkailijoihin, huolellisiin tutkijoihin ja hapuileviin tarkkailijoihin.

– Kokeilevat seikkailijat ovat rohkeita niin matkakohteen valinnassa kuin teknologian käytössäkin. He ovat itsenäisiä matkailijoita, jotka matkustavat uusiin kohteisiin mielellään ja välttävät pakettimatkoja. Huolelliset tutkijat käyttävät teknologiaa nimenomaan tiedon hakuun ja arvostavat paljon turvallisuutta ja helppoutta niin teknologian kuin matkakohteen osalta. Hapuilevat tarkkailijat taas hyödyntävät teknologioita erittäin vähän ja tarvitsevat usein ulkopuolista apua teknologian käytössä. He ovat myös niitä, jotka suosivat pakettimatkoja ja tuttuja matkakohteita, Pesonen luonnehtii.

Mielenkiintoinen havainto tutkimuksessa oli myös se, että teknologian käyttö on hyvin pitkälti sidoksissa matkustuskäyttäytymiseen. Lisäksi havaittiin, että seniorimatkailijoita ei pitäisi enää nähdä pelkästään pakettimatkailijoina, vaan heidän joukostaan löytyy monenlaista matkailijaa.

– Etenkin itsenäisten seniorimatkailijoiden osuus näyttäisi olevan kasvussa. Tämä matkailijaryhmä on todella tärkeä esimerkiksi kausivaihteluiden tasaamisessa, sillä heillä on hyvät mahdollisuudet ja kiinnostusta matkustaa myös matkailusesonkien ulkopuolella.

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Juho Pesonen, p. 040 184 2698, juho.pesonen(at)uef.fi

Professori Raija Komppula, p. 050 438 7475, raija.komppula(at)uef.fi

Restonomi, FM Annina Riihinen, p. 050 597 6898, annina.riihinen(at)gmail.com

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa