UEF: Harjoittelukouluille avustusta varhennetun kielten opiskelun kehittämiseen

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulut, Joensuun normaalikoulu ja Savonlinnan normaalikoulu, ovat saaneet valtionavustusta kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen perusopetuksessa. Avustus on osa hallitusohjelman Kärkihanke 1 -toimenpiteitä.

Molemmissa kouluissa vieraan kielen opetus aloitetaan normaalia aiemmin eli opiskelu alkaa jo peruskoulun ensimmäisellä luokalla. Savonlinnassa ensimmäinen vieras kieli on ollut englanti, Joensuussa ensimmäisen luokan oppilaat ovat voineet valita englannin, saksan ja venäjän välillä. Nyt saatu avustus mahdollistaa sen, että 1. ja 2. luokan oppilaiden vieraan kielen opetuksen määrää lisätään ja kielikasvatus näkyy koulujen arjessa kattavammin.

– Savonlinnassa oppilaat saavat esimerkiksi tutustua saksan, ranskan, ruotsin ja venäjän kieleen työpajojen, teemapäivien ja -viikkojen sekä projektien avulla. Koulun oppilaat pääsevät aloittamaan omaa kielipolkuaan toiminnallisesti ja leikin kautta, tiivistää Savonlinnan normaalikoulun lehtori Sanna Metsälä, joka vastaa alkuopetuksen varhennetun englannin opetuksesta.

Joensuussa tavoitteena on muodostaa koko kouluyhteisölle kielikasvatuksesta laajempi ymmärrys.

– Oppilaiden, opettajien ja huoltajien lisäksi haluamme huomioida erityisesti opetusharjoittelijat. Etsimme innovatiivisia ratkaisuja varhennetun kielenopetuksen toteuttamiseen siten, että tulevat opettajat saavat opettajankoulutuksensa aikana erilaisia malleja varhennetun kielenopetuksen järjestämisestä, kertoo Joensuun normaalikoulun englannin kielen lehtori Hilkka Koivistoinen.

Savonlinnassa hanke mahdollistaa myös sen, että koulun lehtorit voivat kehittää varhennettuun kieltenopetukseen ja monikielisyyteen liittyvää osaamistaan sekä kouluttaa lähialuiden opettajia syksyllä 2018.

– Lisäksi Savonlinnan normaalikoulun koulun vahvaa oppimisteknologiaan liittyvää osaamista ja kokemusta hyödynnetään tässäkin hankkeessa. Tavoitteena on kehittää ja testata toimintamalleja ja työtapoja tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen kielikasvatuksessa, kertoo johtava rehtori Mikko Ripatti.

Joensuussa hankkeella pyritään pysyviin muutoksiin kokonaisvaltaisessa kielikasvatuksessa.

– Pyrimme kielikasvatusta kehittämällä hälventämään oppiaineiden ja ikäryhmien rajoja sekä saamaan oppilaiden huoltajia toimintakulttuuriin mukaan yhä tiiviimmin, summaa Koivistoinen.

Hanke käynnistyy huhtikuussa 2017.

Lisätietoja:

Savonlinnnan normaalikoulu: johtava rehtori Mikko Ripatti, mikko.ripatti(at)uef.fi, p. 050 540 1016, lehtori Sanna Metsälä, sanna.metsala(at)uef.fi, p. 050 440 0130

Joensuun normaalikoulu: lehtori Hilkka Koivistoinen, hilkka.koivistoinen(at)uef.fi, p. 050 342 3460

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa