UEF: Ilmastonmuutos lämmittää järviä – lämpeneminen on uhka ekosysteemien toiminnalle ja juomaveden saatavuudelle

Itä-Suomen yliopisto
Helsingin yliopisto
Suomen ympäristökeskus

Kuusi maanosaa käsittävä uusi ilmastonmuutostutkimus on juuri julkaistu Geophysical Research Letters -lehdessä ja Amerikan geofysikaalisen yhdistyksen kokouksessa. Tutkimukseen osallistui yli 60 Global Lake Temperature Collaboration -ryhmään kuuluvaa tutkijaa ympäri maailmaa. Suomesta mukana olivat dosentti Ari Voutilainen, Itä-Suomen yliopiston biologian laitos, professori Lauri Arvola, Lammin biologinen asema, Helsingin yliopisto ja johtava hydrologi Esko Kuusisto, Suomen ympäristökeskus.

Nyt julkaistun tutkimuksen mukaan järvet lämpenevät nopeammin kuin valtameret tai ilmasto, keskimäärin 0,34 °C vuosikymmenessä. Lämpeneminen on nopeinta, 0,72 °C vuosikymmenessä, pohjoisilla leveysasteilla kuten Suomessa.

Havaittu lämpenemisnopeus tarkoittaa, että happikatoa välillisesti aiheuttavat leväkukinnot lisääntyvät 20 prosenttia ja myrkylliset leväkukinnot viisi prosenttia seuraavan vuosisadan aikana. Leväkukintojen lisääntyminen puolestaan tarkoittaa, että metaanipäästöt lisääntyvät neljä prosenttia seuraavan vuosikymmenen kuluessa.

Metaani on hiilidioksidia 25 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu. Lämpötila on yksi tärkeimmistä järven toimintaa säätelevistä fysikaalisista ominaisuuksista. Kun veden lämpötila muuttuu tai heilahtelee nopeasti, entisiin lämpötilaolosuhteisiin sopeutuneet eläimet ja kasvit voivat jopa kadota.

Julkaistu tutkimus on kaikkien aikojen suurin alallaan. Sen aineisto koostuu 25 vuoden aikana 235 järvestä tehdyistä lämpötilamittauksista. Tutkimus on myös ensimmäinen, jossa on yhdistetty paikan päällä tehtyjä pitkäaikaismittauksia satelliittimittauksiin.

Tutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella järvet ovat haavoittuvia ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Järvet ovat suolattoman veden elintärkeä varasto ja niiden suojelemiseksi on ponnisteltava maailmanlaajuisesti nykyistä enemmän.

Lisätietoja:

Dosentti Ari Voutilainen, Itä-Suomen yliopisto, p. 050 367 3319, ari.voutilainen@uef.fi
Professori Lauri Arvola, Lammin biologinen asema, Helsingin yliopisto, p. 0294 140 311 tai 050 357 3079,
lauri.arvola@helsinki.fi
Johtava hydrologi Esko Kuusisto, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 330, esko.kuusisto@ymparisto.fi

Artikkelin tiedot:

O’Reilly CM et al. 2015. Rapid and highly variable warming of lake surface waters around the globe. Geophysical Research Letters, DOI 10.1002/2015GL066235 

Suora linkki artikkeliin: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2015GL066235/full.

Geophysical Research Letters -lehti: http://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/agu/journal/10.1002/%28ISSN%291944-8007/

GLTC-ryhmän nettisivut http://laketemperature.org/

San Franciscossa pidetyn lehdistötilaisuuden tallenne on katsottavissa täällä https://www.youtube.com/watch?v=pa51o4SMGlY

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa