UEF: Itä-Suomen yliopisto sai sosiaalityön koulutuksen laajentamiseen lisärahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä

Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä 260 000 euroa lisärahoitusta sosiaalityön koulutuksen laajentamiseen. Rahoituksen avulla vastataan pätevien sosiaalityöntekijöiden tarpeeseen.

Tuki koulutuksen laajentamiselle osuu hyvään ajankohtaan ja vastaa monin tavoin yhteiskunnalliseen tarpeeseen. Sosiaalityön asiakasmäärät ovat kasvaneet ja henkilöstöä tarvitaan kaikilla sosiaalityön alueilla, erityisesti lastensuojelussa. Uusi laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä merkitsee sosiaalityöntekijöiden rekisteröimistä laillistetuksi ammattinimikkeeksi.

Itä-Suomen yliopisto on tällä hetkellä yksi Suomen suurimmista sosiaalityön kouluttajista. Sosiaalityön pääaineesta valmistuneet työllistyvät hyvin.

Lisärahoituksella lisätään aloituspaikkoja maisterihaussa. Hakuaika on 13.–24.4.2015.

Sosiaalityön maisteriopintoihin valitaan henkilöitä, joilla on yliopisto-, sosionomi (AMK) tai geronomi (AMK) -tutkinto sekä sosiaalityön perus- ja aineopinnot. Koulutukseen hyväksytyt opiskelijat aloittavat opintonsa syyslukukauden 2015 alussa.

Koulutuksessa painotetaan työelämävalmiuksia ja tutkimukseen perustuvaa ammattikäytäntöä. Maisterivaiheen opintojen laajuus on 120 opintopistettä.

Lisätietoja:

Laitoksen johtaja Juha Hämäläinen, p. 050 593 9415, juha.hamalainen (a) uef.fi
Professori Riitta Vornanen, p. 044 716 2648, riitta.h.vornanen (a) uef.fi
Opintoasiainpäällikkö Annikki Honkanen, p. 040 355 2603, annikki.honkanen (a) uef.fi

Lisätietoja opiskelijavalinnasta:
Amanuenssi Anna-Maija Pyykönen, p. 050 383 7423, anna-maija.pyykonen (a) uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa