UEF: Itä-Suomen yliopisto tarttuu Euroopan pakolaistilanteen syihin Eritreassa

Itä-Suomen yliopisto pyrkii vaikuttamaan omalta osaltaan Euroopan pakolaistilanteeseen kehittämällä Eritrean korkeakoulusektorin tieto- ja viestintäteknologian resursseja ja opetussuunnitelmia yhteistyössä paikallisen Eritrean Institute of Technology (EIT) -korkeakoulun kanssa. YK:n arvion mukaan noin 4000 eritrealaista lähtee maasta joka kuukausi naapurimaihin ja kohti Eurooppaa paremman elämän toivossa. Välimeren kautta Eurooppaan tulevista pakolaisista eritrealaiset ovat toiseksi suurin ryhmä.

Lokakuussa alkavan Strengthening ICT in Education in Eritrea -hankkeen (ICT4EEDU) toteuttavat Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen opetusteknologian tutkimusryhmä sekä yliopiston tietotekniikkapalvelut yhdessä EIT:n ja Aalto-yliopiston Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitoksen kanssa.

Hankkeen aikana parannetaan EIT:n tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuuria, perustetaan EIT:n yhteyteen paikallisesti tuotettujen sähköisten oppimateriaalien kehittämiseen tarkoitettu opetusteknologian yksikkö sekä kehitetään EIT:n opetussuunnitelmia ja koulutetaan henkilökuntaa modernin tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisessä opetuksessa. Tavoitteena on, että hankkeen myötä eritrealaiset opiskelijat saisivat koulutuksessaan entistä enemmän maan ongelmiin nähden relevanttia tietotaitoa ja voisivat valmistuttuaan hyödyntää osaamistaan maan kehittämisessä. Näin myös maastamuutosta voisi tulla vähemmän houkutteleva vaihtoehto.

Ulkoministeriön mukaan Afrikan sarvessa sijaitseva Eritrea on hauras valtio ja kuuluu vähiten kehittyneisiin maihin, mutta viime vuosina maa on alkanut avautua myös kansainväliselle yhteistyölle. Ulkoministeriön rauhanvälityksen erityisedustajan, kansanedustaja Pekka Haaviston arvion mukaan Eritrean tulevaisuuteen on vielä mahdollista vaikuttaa kehitysyhteistyön keinoin, vaikka poliittinen tilanne maassa on arvaamaton.

Kaksivuotista hanketta rahoittaa Suomen ulkoministeriö Eritrean korkeakoulusektorin kapasiteetin kehittämiseen suunnatun HEI-ICI Eritrea -ohjelman kautta. Ohjelmalla pyritään vaikuttamaan kehitysyhteistyön keinoin maastamuuton syihin lähtömaissa. Itä-Suomen yliopiston koordinoima hanke on yksi kolmesta ohjelmasta rahoitetusta hankkeesta. Muita rahoitettuja hankkeita koordinoivat Helsingin ja Jyväskylän yliopistot. Hankkeen toteuttavalla yliopiston edTech-tutkimusryhmällä on runsaasti kokemusta opetusteknologian tutkimuksesta ja soveltamisesta kehittyvissä maissa, ja nyt rahoituksen saanut hanke rankattiinkin parhaaksi ehdotusten asiantuntija-arvioissa. Hankkeen budjetti on 450 000 euroa, josta ulkoministeriön rahoitusosuus on 80 prosenttia (noin 360 000 euroa).

Lisätietoja:

Professori Markku Tukiainen, p.050 441 1508, markku.tukiainen@uef.fi
Tutkijatohtori Ilkka Jormanainen, p. 050 375 7289, ilkka.jormanainen@uef.fi

Ulkoministeriön tiedote hankerahoituksista, 26.8.2015: Koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuksia Eritrean nuorille http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=333084&nodeid=15146

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa