UEF: Kansainvälinen liikkuvuus tasoittaa korkeakouluopiskelijoiden sosiaalisen taustan eroja

Matalamman koulutustaustan perheistä tulevat opiskelijat hyötyvät kansainvälistymisestä ja vaihtokokemuksista. Näin ollen tasa-arvon toteutumisen näkökulmasta kaikkien opiskelijaryhmien liikkuvuutta pitäisi edistää ja tukea korkeakouluissa.

Nämä tulokset selviävät juuri ilmestyneestä Opiskelijavaihdosta kansainvälistyville työurille – yhdenvertaisten mahdollisuuksien opintopolku? -artikkelista. Sen kirjoittajina ovat yliopistonlehtori Leena Penttinen, projektitutkija Toni Kosonen ja suunnittelija Mira Tuononen Itä-Suomen yliopiston ohjauksen koulutuksesta. Artikkelissa tarkastellaan korkeakouluopiskelijoiden kansainvälisen liikkuvuuden ja liikkuvuussuuntautuneisuuden yhteyttä sosiaaliseen taustaan sekä työelämäorientaatioon ja tulevaisuusnäkymiin.

Yli puolet Eurostudent VI -kyselytutkimukseen vastanneista opiskelijoista arvioi korkeakoulutuksensa antavan vähintään melko hyvän osaamisen sekä kotimaisille että kansainvälisille työmarkkinoille. Kansainvälisten työmarkkinoiden valmiuksien suhteen liikkumisorientoituneet opiskelijat arvioivat koulutuksensa antaman osaamisen paremmaksi kuin ei-liikkuvat. Äidin ja isän korkea koulutustausta vahvistaa valmiutta työllistymiseen ulkomaille, mutta liikkuvuusorientaatio tasoittaa sosiaalisten taustan eroja. Kansainväliseen liikkuvuuteen orientoituneet korkeakouluopiskelijat olivat ei-liikkuvia opiskelijoita valmiimpia myös hakemaan töitä ulkomailta valmistumisensa jälkeen.

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että kansainvälistymisen yhdenvertaisuuden toteutuminen on koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen ohella tärkeä tekijä korkeakoulutettujen asiantuntijoiden kansainvälisen osaamisen kehittymisessä sekä liikkuvuuden edistämisessä myös globaaleilla työmarkkinoilla.

Artikkeli on kolmas EUROSTUDENT VI -artikkelisarjassa julkaistava tutkimus. Tutkimus on osa kansainvälistä EUROSTUDENT-hanketta, jota vetää DZHW – German Centre for Higher Education Research and Science Studies, ja jota rahoittaa Euroopan unioni Erasmus + -ohjelmasta. Tutkimushankkeesta vastaa Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, tiedonkeruusta ja aineistojen käsittelystä Tilastokeskus. Uusimman EUROSTUDENT-tutkimuksen tuloksia on tarkoitus saada aiempaa paremmin kansalliseen käyttöön osana pääministeri Juha Sipilän hallituksen korkeakoulutuksen kehittämisen kärkihanketta.

Lisätietoja:

Yliopistonlehtori Leena Penttinen, leena.m.penttinen(at)uef.fi

Projektitutkija Toni Kosonen, toni.kosonen(at)uef.fi

Suunnittelija Mira Tuononen, mira.tuononen(at)uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa