UEF: Kestävää kehitystä edistävä KILIKE-kiertotaloushanke käynnistyy Itä-Suomen yliopistossa

Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan teknillisen yliopiston Varkauden yksikkö ja Savonia-ammattikorkeakoulu ovat saaneet Euroopan aluekehitysrahaston EAKR-rahoituksen 2-vuotiselle hankkeelle Pohjoissavolaisen materiaalitehokkaan kiertotalouden liiketoiminta (KILIKE). Hanke yhdistää energiatekniikkaa, konetekniikkaa ja kauppatieteitä.

KILIKE-hanke etsii vaihtoehtoja materiaalien käytön jälkeiselle polttamiselle kehittämällä uusia tapoja kierrättää materiaaleja. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa keskitytään kierrätysmuoveihin sekä kierrätysmuoveista ja kuiduista valmistettaviin komposiitteihin. Hyödynnettävä materiaali voi olla peräisin yritysten omista sivuvirroista tai jätemateriaaleista.

Itä-Suomen yliopiston osahanke tukee yrityksiä pohtimaan itse ja/tai yhdessä muiden yritysten kanssa uusia liiketoimintamahdollisuuksia kierrätysmateriaalien tehokkaammassa käytössä. Hankkeeseen osallistuville yrityksille tarjotaan kiertotalousdiagnoosia, jonka tuloksena yritykset voivat paremmin hahmottaa omia kiertotalouden tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksiaan. Lisäksi hanke tarjoaa workshopeja yritysten liiketoiminnan kehitystyöhön. Workshopeissa käytetään Itä-Suomen yliopistossa kehitettyä innovaatioempatia-menetelmää, joka keskittyy erityisesti asiakkaan näkökulmaan.

Yrityksillä on hankkeessa mahdollisuus tutustua yhteiskehittelyn mahdollistavaan Orchidea-innovaatioalustaan ja saada tukea esimerkiksi kahden partneriyrityksen yhteiskehittelypilottiin. Yhteiskehittely mahdollistaa koko organisaation ottamisen mukaan kiertotalouspohjaisten liiketoimintaideoiden etsimiseen ja kehittämiseen.

KILIKE-hankekokonaisuutta vetää Ari Puurtinen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Itä-Suomen yliopiston osahankkeesta vastaa Kaisa Henttonen, ja siihen osallistuvat tutkijat Eeva Aromaa ja Ville-Veikko Piispanen kauppatieteiden laitokselta.

Lisätietoja hankkeesta osoitteessa:

http://www.uef.fi/fi/web/kauppatieteet/hankkeet 

Lisätietoja:

Ari Puurtinen, KILIKE-hankekokonaisuuden johtaja, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, p. 050 413 4239, ari.puurtinen(at)lut.fi 

Kaisa Henttonen, Itä-Suomen yliopiston osahankkeen johtaja, kauppatieteiden laitos, p. 050 435 2664, kaisa.henttonen(at)uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa