UEF: Lääkärien ensikokemukset e-reseptistä pääosin myönteisiä

Suomalaisten lääkärien ensikokemukset sähköisen lääkemääräyksen eli e-reseptin käytöstä osoittautuivat valtaosin myönteisiksi tutkimuksessa, jossa arvioitiin perusterveydenhuollon lääkärien kokemuksia e-reseptin ja Reseptikeskuksen käytöstä sekä niiden vaikutuksesta potilasturvallisuuteen.

Tutkimuksen tuloksia esiteltiin Journal of Evaluation in Clinical Practice -julkaisussa huhtikuussa. Tutkimuksen toteuttivat projektitutkija Eija Kivekäs ja professori Kaija Saranto Itä-Suomen yliopistosta sekä tutkimuspäällikkö Hannes Enlund Fimeasta ja apulaisprofessori Elizabeth Borycki Victorian yliopistosta Kanadasta.

Tutkimuksen kohteena olivat perusterveydenhuollon lääkärit Turussa ja Kotkassa, joissa e-resepti otettiin käyttöön ensimmäisenä Suomessa vuosina 2010–2011. Verkkokysely lähetettiin 269 lääkärille. Kyselyyn vastasi 26 prosenttia lääkäreistä, joten tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina. Vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa väittämiin e-reseptin helppokäyttöisyydestä ja hyödyllisyydestä sekä potilastietojärjestelmän tuesta. Avoimissa kysymyksissä vastaajat arvioivat e-reseptin ja Reseptikeskuksen vaikutusta työhönsä, potilaiden hoitoon, lääkehoidon hallintaan ja potilasturvallisuuteen sekä esittivät niitä koskevia kehittämisehdotuksia.

Suurin osa vastaajista koki e-reseptin käytön helpoksi ja työn kannalta hyödylliseksi. Joka kolmas arvioi sen parantavan potilasturvallisuutta. E-resepti muutti toimintatapoja ja vähensi lääkärien tarvetta soittaa apteekkiin, mutta työn tehokkuuteen tai tuottavuuteen uudistuksella ei tutkimuksen perusteella arvioitu olleen vaikutusta. Päivittäin yli kymmenen sähköistä reseptiä kirjoittavat lääkärit kokivat reseptinkirjoitusohjelman helppokäyttöisemmäksi. Muutoin aineistossa ei tullut esiin tilastollisesti merkittäviä tuloksia.

E-resepti ja Reseptikeskus ovat lisänneet lääkärien mahdollisuuksia hallita potilaiden lääkehoitoa. Uusi toimintamalli nopeuttaa lääkemääräyksen tekemistä ja palvelee potilaiden tarpeita aiempaa paremmin. E-reseptin käyttö lisää lääkehoidon kannalta oleellisen tiedon kirjaamista ja siten vaikuttaa myönteisesti potilaan lääkehoidon turvallisuuteen.

E-resepti on käytössä kaikkialla julkisessa terveydenhuollossa, ja yksityinen terveydenhuolto ottaa sen käyttöön vuoden 2017 alkuun mennessä. Kansainvälisesti arvioiden sähköisen lääkemääräyksen kehitys ja käyttöönotto ovat edenneet Suomessa verkkaisesti, ja lisäksi Reseptikeskuksen tekniset ja toiminnalliset ratkaisut eroavat muiden maiden järjestelmistä.

Lisätietoja:

Eija Kivekäs, projektitutkija, p. 050 306 2139, eija.kivekas(at)uef.fi

Tutkimusartikkeli:

Kivekäs, E., Enlund, H., Borycki, E., and Saranto, K. (2016) General practitioners' attitudes towards electronic prescribing and the use of the national prescription centre. Journal of Evaluation in Clinical Practice, doi: 10.1111/jep.12548.

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa