UEF: Lähes kaikki uudet papit aloittivat pätkätöissä

Teologiselta koulutusalalta valmistuneiden työmahdollisuudet ovat kaventuneet. Seurakunnat, jotka ovat työllistäneet luterilaisista papeista 91 prosenttia, kamppailevat talousvaikeuksissa muun muassa kirkollisverotulojen laskun vuoksi. Pappien sijaisuuksia sekä virkoja on jätetty täyttämättä.

Vuonna 2014 Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa vihittiin enää vain 65 uutta pappia, kun pappisvihkimyksiä on ollut jopa 190 parhaimpina vuosina. Vuonna 2014 vihityistä papeista pätkätöissä aloitti peräti 90 prosenttia.

Millaisia ovat työmarkkinoille pyrkivän pätkäpapin tuntemukset? Tätä selvittivät lehtori Visa Tuominen ja yliopistonlehtori Heikki Salomaa Itä-Suomen yliopistolta. Työpoliittisessa aikakauskirjassa (1/2015) on juuri ilmestynyt Pätkäpappina – aina toisen jäljillä. Se valottaa asiaa kahden vuosia pätkäpappeina toimineen henkilön, Albertin ja Angelan kokemuksia.

Pätkäpapin työssä jaksaminen on koetuksella, koska nuorelle työntekijälle on harvoin tarjolla mentorointia tai työnohjausta. Sijainen ei juuri pysty pitämään lomia normaalissa loma-aikojen kierrossa vaan yleensä vasta työsuhteensa päätteeksi. Pätkätyön aikana voimavaroja syö seuraavan työpaikan löytäminen ja taloudelliset seikatkin askarruttavat.

Haastateltavat olivat kokeneet positiivisena sen, että olivat nähneet erilaisia seurakuntia ja moninaisia tapoja hoitaa töitä. Lyhyetkin työpätkät olivat kerryttäneet verkostoja ja työkokemusta. Ne olivat auttaneet seuraavan sijaisuuden löytymiseen. Haastateltavat olivat kääntäneet työsuhteiden väliset työttömyysjaksot tai puolipäiväisen työsuhteen edukseen esimerkiksi lomailemalla ja suorittamalla jatko-opintoja.

Kirjoittajat, YTT, KL Visa Tuominen ja TT Heikki Salomaa on kutsuttu Itä-Suomen yliopiston edustajina kansalliseen teologien koulutustarveselvitys TEOTAR II -työryhmään. Juuri toimintansa aloittanut TEOTAR II ottanee kantaa myös teologisen koulutusalan opiskelupaikkamääriin.

Lisätietoja:
Lehtori Visa Tuominen, visa.tuominen(at)uef.fi, p. 050 359 4152
Yliopistonlehtori Heikki Salomaa, heikki.salomaa(at)uef.fi, p. 050 570 8686

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa