UEF: Maahanmuuttajien kielen oppimista ja osallisuutta tukevalle hankkeelle 40 000 euron rahoitus

Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahastosta on myönnetty 40 000 euron Kärkihanke-apuraha kasvatustieteen tohtori Liisa Karlssonille ja työryhmälle Savonlinnan kampukselle. Vuosina 2016–2017 toteutettavan Kotoutuminen taidolla ja taiteella -hankkeen tavoitteena on suunnitella, kehittää ja tarjota uudenlaisia ja monimuotoisia kielen oppimista ja osallisuutta tukevia opiskelumahdollisuuksia turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille.

– Oleellista turvapaikanhakijalle ja yleisesti maahanmuuttajalle on kielen oppiminen ja suomalaiseen ja paikalliseen kulttuuriin sekä toimintaympäristöön tutustuminen ja sopeutuminen, tiivistää Karlsson.

Tiedollisen opetuksen lisäksi tulisi operoida tunteiden tasolla, huomioida turvapaikanhakijoiden kiinnostuksen kohteet, osaaminen, kokemukset ja kulttuurit. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kun ihminen kokee voivansa vaikuttaa ja tulevansa kuulluksi, tuntee hän olevansa osallinen yhteisöön ja tätä kautta integroituminen uuteen yhteisöön nopeutuu ja helpottuu.

– Tässä ovat avaimet myös onnellisen elämän haltuunottoon. Monitahoiseen kotouttamiseen tarjoavat eri taiteen ja taitojen alat sekä tieto- ja viestintäteknologia erinomaisen maaperän.

Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampus on ainutlaatuisella tavalla ryhtynyt yhteistyöhön alueen turvapaikkakeskusten kanssa. Hankkeessa opiskelijat ja opettajat Savonlinnan kampuksella kehittävät ja toteuttavat pajatoimintaa, joihin osallistuu turvapaikanhakijoita alueelta.

Lisätietoja:

Kasvatustieteen professori Liisa Karlsson, liisa.karlsson(at)uef.fi, p. 050 576 3295

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa