UEF: Peruspalvelut, turvallisuus ja ulkoilumahdollisuudet vaikuttavat Rantakylä-Utran asukkaiden onnellisuuteen

Itä-Suomen yliopiston maantieteen tutkija Jussi Semi on tutkinut Joensuun Rantakylän ja Utran kaupunginosissa asuvien hyvinvointia ja onnellisuutta.

Alue on yksi Joensuun kaupungin keskeisimmistä kehittämiskohteista, ja siellä asuu noin 12000 joensuulaista. Kokonaisuudessaan alueen väestö on monimuotoista, sillä alueella on vanhempien ikäryhmien lisäksi nuoria ja ulkomaalaistaustaisia.

Tutkimusaineisto kerättiin lähettämällä kyselylomake satunnaisesti 1500 alueen asukkaalle vuonna 2014. Vastauksia kertyi 557 henkilöltä, jotka olivat iältään 15–85-vuotiaita.

Tutkimuksen vastauksissa keskimääräistä tärkeämpinä tekijöinä asukkaiden onnellisuudelle nousivat esiin asuinalueen turvallisuus ja rauhallisuus, alueen lähipalvelut ja terveydenhuoltopalvelut, hyvät mahdollisuudet ulkoiluun sekä luonnon ja leikkipuistojen läheisyys.

– Peruspalveluilla ja ulkoilumahdollisuuksilla sekä ylipäänsä asuinalueen turvallisuudella ja rauhallisuudella on merkittävä rooli yksilöiden onnellisuudelle, Semi toteaa.

Iäkkäät arvostavat palveluita, nuoret sosiaalisuutta

Sen sijaan keskimääräistä vähemmän merkittävinä onnellisuudelleen asukkaat pitivät mahdollisuuksia vaikuttaa kaupunginosan suunnitteluun ja päätöksentekoon, hyviä päivähoitopalveluita, asukkaiden yhteisöllisyyttä, yhteisöllisiä tapaamispaikkoja alueella sekä sosiaalista monimuotoisuutta.

– Kaupunginosien fyysiset ja sosiaaliset tekijät toki edesauttavat ihmisten hyvinvointia ja luovat tietynlaisia mahdollisuuksia tälle, mutta ihmiset tekevät lopulta itse päätökset, jotka tavalla tai toisella vaikuttavat heidän onnellisuuteensa, Semi sanoo.

Ajoittain vallalla oleva käsitys Rantakylän ja Utran kaupunginosien ”huonoudesta” ei vastannut alueiden asukkaiden näkemyksiä. Aineistojen pohjalta kävi ilmi, että Rantakylä-Utra ei ole niin huono kuin yleiset mielikuvat väittävät. Asukkaista monet olivat tyytyväisiä asuinalueeseensa.

Se, mitä tekijöitä onnellisuudelleen asukkaat pitävät tärkeinä, vaihtelee ikäryhmien, sukupuolen ja sosiaalisen taustan perusteella.

Tutkimuksen mukaan naiset ja ikääntyneet pitivät peruspalveluita tärkeämpinä kuin miehet. Alueen avoimuus oli myös tärkeämpää ikääntyneille kuin nuoremmille ikäryhmille. Sosiaalisuus oli tärkeä vain kaikkein nuorimmille, alle 25-vuotialle kyselyyn vastanneille asukkaille.

Kunnallisella päätöksenteolla suuri merkitys

Jussi Semin tutkimus osoittaa, että kunnallispolitiikan on pidettävä huolta alueen perusasioista, kuten palveluista, terveydenhuollosta sekä hyvistä sosiaalisista yhteyksistä ja vapaa-ajan mahdollisuuksista. Myös alueen turvallisuus ja rauhallisuus tulee turvata. Nämä tekijät ovat tärkeitä, kun suunnitellaan ja rakennetaan kaupunginosia.

Kaupunginosien tulisi olla alueita, joissa asukkaat riippumatta henkilökohtaisesta tai sosio-ekonomisesta taustasta voivat tuntea, että heidän tarpeensa otetaan huomioon paikallisessa päätöksenteossa.

– Kunnallinen päätöksenteko voi hyvin merkittävästi edesauttaa asukkaiden onnellisuutta esimerkiksi arjen sujuvoittamisen näkökulmasta käsin, Semi muistuttaa.

Lisätietoja:

Tutkija Jussi Semi, 050 372 8380, jussi.semi(at)uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa