UEF: Pohjois-Savon yritykset kehittävät työhyvinvointijohtamistaan

Työhyvinvoinnin johtaminen on nykyisessä kiivastahtisessa ja muuttuvassa työelämässä ajankohtaisempaa ja tärkeämpää kuin koskaan. Työelämän moninaiset muutokset tuovat haasteita koko työyhteisön hyvinvoinnille sekä sen edistämiseen ja kehittämiseen.

Työelämän muutokset ja niiden mukanaan tuomat haasteet edellyttävät työpaikoilta työhyvinvoinnin johtamiseen panostamista. Myös työyhteisöjen monimuotoistuminen ja henkilöstön eri-ikäisyys työelämän ilmiönä haastavat työhyvinvoinnin johtamisen.

Työelämässä tulisi korostaa työhyvinvointijohtamista ja sen merkitystä, jotta huomioitaisiin tasapainoisesti psykososiaalisia ja fyysisiä työoloja sekä työn ja yksityiselämän välistä tasapainoa. Lisäksi työyhteisöissä tulisi huomioida hyvän johtamisen merkitys työhyvinvoinnin kehittämisessä sekä henkilöstön osallisuus työhyvinvointityössä.

Itä-Suomen yliopiston, Työterveyslaitoksen ja Pohjois-Savon Liikunnan toteuttamassa ja ESR:n rahoittamassa ELVO – Elinvoimaa organisaatioihin -hankkeessa kehitetään ja tutkitaan eri-ikäisten työhyvinvointia ja työhyvinvointijohtamista. Keskiössä ovat osallistuvien yritysten tarpeet. Osallistuvia yrityksiä on kahdeksan. Lisäksi mukana ovat pienet yrittäjät Savon Yrittäjien kautta.

Yhdessä kehittäen parempaa työhyvinvointijohtamista

Hankkeessa mukana olevat yritykset ovat kehittämässä työhyvinvointijohtamistaan yhdessä Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden kanssa.

Yritysten tarpeet työhyvinvointijohtamisen kehittämiseen ovat moninaiset yrityksen strategisesta johtamisesta linjajohtoon ja työyhteisön kehittämiseen. Isommilla yrityksillä (työntekijöitä 1 300) on erilaiset haasteet kuin yksinyrittäjillä. Silti molemmilla on annettavaa toisilleen työhyvinvointijohtamisen saralla.

Kehitettävillä työhyvinvointijohtamisen malleilla ja käytänteillä tavoitellaan johdettua strategista hyvinvointia, joka pohjautuu organisaation toiminnan tuloksellisuuteen ja hyvinvoivaan henkilöstöön. Lopputuloksena eri organisaatioiden caseista syntyy työhyvinvointijohtamisen malli yhteistyössä hankkeen osatoteuttajien kanssa.

Kehittämistoiminta on synkronoitu Itä-Suomen yliopiston toteuttaman eri-ikäisten johtamisen ja työhyvinvoinnin tutkimuksen kanssa. Tutkimuksen tavoitteena on tukea niin yritysten johdon toimintaa kuin Työterveyslaitoksen kanssa tehtävää kehittämistoimintaa niihin toimenpiteisiin, jotka ovat keskeisiä juuri kyseisen yrityksen kannalta.

Pohjois-Savon Liikunnan tavoitteina ovat yritysten hyvinvointineuvonnan kehittäminen toimivaksi palveluketjuksi ja henkilöstöliikunnan kehittäminen. Toteutuksessa hyödynnetään muun muassa teknologiaa, jonka avulla aktivoituvat ihmiset saadaan motivoitumaan toimintakyvyn edistämiseen esimerkiksi itsensä monitoroinnin avulla, joka kannustaa elintapamuutoksiin.

Hyvin suunnitellut ja toteutetut työhyvinvointia lisäävät toimenpiteet voivat olla taloudellisesti hyvin kannattavia. Saatu hyöty on tutkimusten mukaan keskimäärin kuusinkertainen panostuksiin nähden. Elinvoimaa organisaatioon -hankkeen tavoitteena on saada hankkeen kohdeorganisaatioista tuottavampia ja hyvinvoivempia.

Verkostoitumista ja toisilta oppimista

Järjestämme hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden kanssa ensimmäisen yhteisen kehittämispäivän 25.11. klo 12–16. Media on tervetullut tapaamaan hanketoimijoita ja yritysten edustajia. Paikkana on Työterveyslaitos (Neulaniementie 4, Kuopio).

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Elsa Paronen, Itä-Suomen yliopisto, p. 040 355 3610, elsa.paronen(at)uef.fi

Kehittämispäällikkö Hanna Hakulinen, Työterveyslaitos, p. 043 824 1072, hanna.hakulinen(at)ttl.fi

Hyvinvointivalmentaja Tanja Tukiainen, Pohjois-Savon Liikunta, p. 050 571 8400, tanja.tukiainen(at)pohjois-savonliikunta.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa