UEF: Rapuruton ja kalojen EUS-taudin mitokondriogenomit selvitetty

Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksen tutkijat julkaisivat kansainvälisenä yhteistyönä kahden vaarallisen vesiympäristössä esiintyvän taudinaiheuttajan mitokondriogenomit.

Molemmilla tutkimuksen kohteena olleilla taudinaiheuttajilla on huomattava taloudellinen merkitys. Maailman sadan haitallisimman vieraslajin joukkoon listattu rapurutto (Aphanomyces astaci) on romahduttanut alkuperäiset rapukannat koko Euroopassa ja uhkaa yhä suomalaista jokirapua. Toinen tutkimuksen kohteena ollut patogeeni, Aphanomyces invadans, aiheuttaa puolestaan kaloille EUS-tautia ympäri maailmaa.

Nyt julkaistut mtDNA kartat auttavat tutkijoita näiden tautien diagnostiikan kehittämisessä, ja tällä on merkitystä tautien monimuotoisuuden ja leviämisen kartoittamisessa. Mitokondriogenomin tuntemus ja sen pohjalta kehitetyt tunnistusmenetelmät voivat myös tulevaisuudessa helpottaa muun muassa viranomaisia torjumaan rapuruton leviämistä ja auttaa merkittävästi kotoperäisen jokiravun suojelua.

Kansainvälinen biologista monimuotoisuutta koskeva CBD-sopimus toteaakin, että jäsenmaiden tulee mahdollisuuksien mukaan estää ekosysteemejä ja elinympäristöjä uhkaavien vierasla­jien maahanpääsy, sekä rajoittaa niiden le­viämistä tai hävittää ne.

Itä-Suomen yliopiston strategisen tutkimuksen rahoituksella tehdyn työn tulokset julkaistiin juuri arvostetussa Scientific Reports lehdessä www.nature.com/articles/srep36089.

Mitochondrial genomes and comparative genomics of Aphanomyces astaci and Aphanomyces invadans. Jenny Makkonen, Arto Vesterbacka, Frank Martin, Japo Jussila, Javier Diéguez-Uribeondo, Raine Kortet & Harri Kokko. Scientific Reports 6, Article number: 36089 (2016). Doi:10.1038/srep36089

Lisätietoja:

Tutkijatohtori Jenny Makkonen, p. 050 430 2042, jenny.makkonen@uef.fi
Tutkija Harri Kokko, p. 040 355 3375 harri.kokko@uef.fi
Dosentti Japo Jussila, p. 040 355 3133, japo.jussila@uef.fi
Professori Raine Kortet, p. 050 442 2693, raine.kortet@uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa