UEF: Suomen Akatemialta 700 000 euron rahoitus kansalaiseksi kasvamisen teoriaperustan tutkimiseen kehitysmaiden kontekstissa

Suomen Akatemia myönsi kehitystutkimukseen suunnatussa haussa yhteensä 700 000 euron rahoituksen yliopistotutkija Katariina Holman johtamalle tutkimuskonsortiolle. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopistossa toimivan, yliopistonlehtori Tiina Kontisen johtaman osahankkeen kanssa, jonne on suunnattu puolet hankkeen kokonaisrahoituksesta.

Hankkeessa syvennytään kansalaiseksi kasvamisen problematiikkaan moniarvoistuvassa ja globalisoituvassa maailmassa. Siinä tavoitellaan uutta kansalaisuuskasvatuksen käsitteellistystä, joka yhdistää filosofista pragmatismia ja kehitysetnografiaa. Projekti tuottaa teoreettisesti perusteltua uutta tietoa siitä, mitä on kansalaiseksi kasvaminen yleisesti – ja erityisesti Tansaniassa ja Ugandassa. Itä-Suomen yliopistossa toimiva tutkimusryhmä vastaa erityisesti kansalaiseksi kasvamisen teoreettisen ja filosofisen perustan tutkimuksesta.

Kansalaisuuden tukeminen on tärkeässä roolissa kehittyvien yhteiskuntien muutoksessa, ja on noussut yhä keskeisemmäksi tavoitteeksi myös kansainvälisessä kehityspolitiikassa. Tutkimushankkeen yhteistyöyliopistot Suomessa, Englannissa, USA:ssa, Ugandassa ja Tansaniassa takaavat erinomaisen yhdistelmän kasvatusfilosofian, kehitysetnografian ja paikallisolojen asiantuntemusta.

Lisätietoja:
Yliopistotutkija Katariina Holma, katariina.holma(at)uef.fi, p. 040 569 7040

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa