UEF: Taito- ja taideaineiden hyvää tekevä vaikutus – Pienoisseminaari Savonlinnassa 15.12.

Savonlinnan kampus on profiloitunut taide- ja taitoaineisiin. Taide- ja taitoaineet ovat korostuneesti esillä myös kampuksella tehtävän tutkimuksen alueella. Tutkimuksen kohteina ovat muun muassa oppimisympäristöt, oopperajuhlat, pelillisyys, ilmaisukasvatus sekä taito- ja taideaineet hyvinvoinnin tuottajina.

Vuoden tutkimustoiminta huipentuu taidon, taiteen ja digitaalisten oppimisympäristöjen tutkimuksen pienoisseminaariin 15. päivä joulukuuta klo 12–16 Savonlinnan kampuksella. Seminaarissa avataan tutkimusta kuvataiteessa, käsityötieteessä sekä taiteen vaikutuksia aivoihin sekä taiteiden opiskelun hyötyjä aivotutkimuksen näkökulmasta.

Seminaari on tarkoitettu kaikille kampuksen opettajille ja opiskelijoille sekä kaikille muille asioista kiinnostuneille. Myös tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita seminaariin.

Seminaarin ohjelma (sali A118, kampuksen auditorio):

klo 12.15–13.00 Käsityön professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Helsingin yliopisto: Handling mind: Embodiment, Creativity, and Design. Monitieteinen tutkimus yhdistää neurotieteen, psykologian, muotoilun ja kasvatustieteen lähestymistapoja kehollisen ajattelun ja luovuuden tutkimisessa. Käsityötieteen viimeisimmät linjat.

klo 13.00–13.45 Emeritalehtori Raili Lehtolainen, Helsingin yliopisto: Keltaista ja kimaltavaa - koulun ja kodin yhteydestä, tutkimuksesta ja kuvista.

klo 13.45–14.00 kahvitauko

klo 14.00–14.45 Tutkija Katri Saarikivi, Helsingin yliopisto, Musiikki ja aivot -tutkimusyksikkö: Taide vaikuttaa aivoihin. Uusien taitojen oppiminen on voimakas kokemus kehittyville aivoille ja voi muokata niitä läpi koko elämän. Puheenvuorossa käsitellään sitä, miten aivotutkimus on lähestynyt taideaineiden oppimista ja sitä, miten taideaineiden opiskelu voi muokata aivoja, miten vaikutukset näkyvät, miksi taideaineilla on niin suuri vaikutus ja mitä etua opiskelusta voi olla.

klo 15.00–15.45 Paneelikeskustelu aiheesta Taidon, taiteen ja digitaalisten oppimisympäristöjen tutkimusnäkymiä ja kehittämisideoita

Osallistujat:

Professori Pirita Seitamaa- Hakkarainen

Emeritalehtori Raili Lehtolainen

Tutkija Katri Saarikivi

Professori Kati Mäkitalo-Siegl

Professori Sinikka Pöllänen

Professori Ulla Härkönen

Yliopistonlehtori Markku Varis

Professori Antti Juvonen

Professori Liisa Karlsson

Yliopistonlehtori, laitoksen varajohtaja Timo Tossavainen, pj.

Noin klo 15.45 seminaarin päätöskahvit kampuksen Skybaarissa

Savonlinnan kampuksen uusi opetussuunnitelma on rakennettu OpeArt-ideologian pohjalle. Se tarkoittaa sitä, että jokainen opiskelija saa tilaisuuden osallistua kolmeen musiikki- ja teatteri-ilmaisuun painottuvaan produktioon ensimmäisen kahden opintovuotensa aikana. Tällä tavoitellaan turvallista ja ohjatusti toteutettua epämukavuusalueella käymistä.

Opiskelijat kirjoittavat produktioissaan esitettävät näytelmät itse. He myös soittavat, laulavat ja laativat koreografiat itse. Myös ohjaaminen, tiedotus, valaistus ja äänentoisto kuuluvat opiskelijoille. Samalla he toimivat itse tutkimuksen kohteena ja myöhemmin itse tutkimuksen tekijöinä hyödyntäen digitaalisia oppimisympäristöjä. Näin pyritään kouluttamaan tulevaisuuden opettajia, joilla on valmiuksia moniammatilliseen yhteistyöhön, luovuutta ja projektin vetokykyä. Toiminta tapahtuu yhteisöllisen, tutkivan oppimisen ja voimauttavan ryhmäytymisen kautta.

Lisätietoja seminaarista ja OpeArtista:

Professori Antti Juvonen, p. 050 593 8120, antti.juvonen@uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa