UEF: Teknologia tuo apua ja älyä koulujen liikuntatunneille

Itä-Suomen yliopiston liikuntakasvatuksen yliopisto-opettajat ovat yhteistyössä Joensuun normaalikoulun lehtoreiden kanssa kehittäneet liikunnan opetusta ja opiskelua teknologiaa hyväksikäyttäen Älyä liikuntaan -projektissa. Projekti myötäilee vuonna 2016 käyttöönotettavan opetussuunnitelman tavoitteita. Siinä liikunnan opettamisen tavoitteet alakoulussa liittyvät oppilaan ohjaamiseen ja kannustamiseen, eivät enää tiettyjen taitojen opettamiseen.

– Liikuntatunneille ei enää mennä opettelemaan esimerkiksi jalkapallon sääntöjä. Tuntien tarkoituksena on ennemminkin kannustaa oppilasta sosiaalisiin ja motorisiin pelitaitoihin ja ryhmässä tekemiseen, kertoo liikuntakasvatuksen yliopisto-opettaja Tuomas Korhonen.

Älyä liikuntaan -projektin myötä tarkoituksena on liikuntatunneilla ottaa entistä paremmin huomioon oppilaiden yksilöllisyys sekä eriyttämisen mahdollisuudet.

– Projektissa on hyödynnetty teknologiaa, joka vapauttaa opettajan tekemään sitä, mitä opettajan kuuluukin – eli havainnoimaan ja tukemaan oppilaita yksilöllisemmin, tiivistää normaalikoulun lehtori Sampo Forsström.

Joensuun normaalikoulussa projektin teknologiaa on jo sovellettu liikuntatunneilla, ja kokemukset ovat olleet hyviä. Oppilaat saavat opettajan lyhyen opastuksen jälkeen tarkemmat ohjeet älytaululta videoiden muodossa, ja jatkavat liikkumista sen jälkeen pienryhmissä. Näillä tunneilla oppilaiden aktiivisuus sekä vuorovaikutus opettajan ja oppilaiden välillä on lisääntynyt.

Teknologian avulla liikuntatunneille voidaan luoda virikkeellisempi ja yksilöllisempi oppimisympäristö, mutta teknologia ei ole tuntien itseisarvo. Kaiken takana on pedagoginen ajattelu, joka on ohjannut koko projektia. Tavoitteena on, että projektissa tuotettu materiaali on tulevaisuudessa verkossa vapaasti käytettävissä kaikille opettajille.


Esimerkkivideo älytaulun käytöstä liikuntatunnilla: https://www.youtube.com/watch?v=6zgMCIdNjw0

Lue lisää aiheesta: http://bit.ly/1EVFymk


Lisätietoja:
Lehtori Sampo Forsström, p. 050 442 2262, sampo.forsstrom(at)uef.fi
Yliopisto-opettaja Tuomas Korhonen, p. 050 442 2683, tuomas.korhonen(at)uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa