UEF: Työllisyystoimet voivat onnistua, vaikka työpaikkaa ei heti löytyisikään

Työllisyystoimien vaikutuksia arvioitaessa huomio kiinnittyy yleensä vain työllistymiseen. Vaikeasti työllistyville ja pitkäaikaistyöttömille suunnatut työllisyystoimet voivat kuitenkin onnistua, vaikkei työpaikkaa löytyisikään. Ihmisen elämäntilanne voi parantua, suunnitelmat selkiytyä ja vaikutukset voivat olla laajemmasta näkökulmasta merkittäviä.

Työllisyystoimien vaikuttavuusarvioinnin kapeus on tunnistettu. Meneillään onkin useita valtakunnallisia ja paikallisia vaikuttavuusarviointia monipuolistavia hankkeita. Pohjois-Karjalassa on osallistuttu erittäin aktiivisesti vaikuttavuuden arvioinnin valtakunnallisiinkin kokeiluihin.

Tavoitteena työtä ja hyvinvointia -seminaari on Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen ja Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) työllisyystoimien arviointia selvittäneiden ja kehittäneiden hankkeiden päätöstilaisuus. Hankkeet ovat yhdessä kehittäneet muun muassa työllisyyspalvelujen laadullisten, yksilöllisten ja taloudellisten vaikutusten arviointia, ja seminaarissa esitellään hankkeiden tuloksia.
Itä-Suomen yliopistossa on kehitetty ja testattu Työllistymisen voimavarat -mittaria. Erikoistutkija Arja Kurvisen mukaan työllistymisen voimavaroja voidaan mitata ja toimien laadullisia vaikutuksia todentaa. Työllisyystoimet vahvistavat yksilön voimavaroja ja aktiivisuus vahvistuu. Nämä edesauttavat työllistymistä.

Diakonia-ammattikorkeakoulussa on tutkittu ja kehitetty työllisyystoimien taloudellisten seurausten arviointimallia. Työllisyyspalvelut näyttäytyvät kustannuksina yhteiskunnalle. Taloudellisia hyötyjä arvioidaan taas syntyvän työllistymisen seurauksena. Kun työllisyystoimien vaikutuksia tarkastellaan laajemmin, nousevat esiin myös sosiaalipoliittisiin onnistumisiin liittyvät säästöt. Kunnat ovat työllistymistä edistävien toimenpiteiden suurimpia hyötyjiä kotitalouksien ohella, kun tarkastellaan hyötyjen ja kustannusten jakautumista. Suurin maksaja on valtio. Diakin projektipäällikkö Tuula Pehkonen-Elmin mukaan tarkemman tiedon saamiseksi työllistymistä edistävien toimenpiteiden taloudellisista seurauksista on pystyttävä erottelemaan työllistämistoimenpiteen ja muiden tekijöiden vaikutukset.

Diakonia-ammattikorkeakoulussa arvioitiin myös Kelan kuntoutuksessa käyttämän GAS-menetelmän soveltuvuutta TE-hallinnon järjestämiin työllisyyspalveluihin. Lehtori Keijo Piiraisen mukaan yksilölliseen tavoitteenasetteluun ja vaikutusten arviointiin perustuvan menetelmän käyttöön sisältyy monia haasteita. Jatkossa tulisi pohtia menetelmän sovellettavuutta etenkin työvoiman palvelukeskusten toimintamalliin ja kuntien työllistymisedellytyksiä tukevaan toimintaan kuten kuntouttavaan työtoimintaan.

Tavoitteena työtä ja hyvinvointia -seminaari järjestetään perjantaina 6.2.2015, klo 9.30–14.45 Joensuun Tiedepuistolla, netWork Oasiksessa, Temple of Challenge -salissa (3A, 4. krs). Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita kuuntelemaan seminaaria!

Seminaarin ohjelma

Lisätietoja:     
Erikoistutkija Arja Kurvinen, Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos p. 050 566 9055
Projektipäällikkö Tuula Pehkonen-Elmi, Diak p. 040 590 0650
Lehtori Keijo Piirainen, Diak puh. 040 097 9916

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa