UEF: Vähähiilistä yhteiskuntaa tukevien opintojen kehittämiseen EU-rahoitus

Kansainvälinen yhteistyöhanke, joka kehittää vähähiilistä yhteiskuntaa tukevia opintoja, on saanut Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman rahoituksen. Vähähiilisyyttä edistäviin maankäyttö- ja maisemakysymyksiin suuntautuvien maisteriopintojen kehittämiseksi myönnettiin 315267 euroa.

Hanketta koordinoi Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitoksen yliopistonlehtori Minna Tanskanen. Syyskuun alusta alkanut hanke jatkuu 31.8.2018 saakka.

Opetuksen kehittämishankkeeseen osallistuu yhdeksän yhteistyökumppania Suomesta, Puolasta ja Espanjasta. Mukana ovat Itä-Suomen yliopiston lisäksi Adam Mickiewicz -yliopisto Puolasta ja Gironan yliopisto Kataloniasta Espanjasta sekä lisäksi kaksi yliopistojen ulkopuolista tahoa kustakin maasta. Suomesta mukana ovat Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Metsähallitus.

Yhteistyökumppaneiden kanssa suunniteltavissa opinnoissa huomioidaan tulevaisuuden haasteita maankäytössä ja maisemakysymyksissä sekä parannetaan opiskelijoiden ammatillista osaamista työelämälähtöisesti. Todelliset, käytännön asiantuntijatyön tilanteet ja haasteet sovitetaan opinnoissa yhteen uusimman tutkimustiedon kanssa.

Suomen, Puolan ja Katalonian kansalliset ja kohdealueiden erilaiset sosiokulttuuriset piirteet, maankäyttöä ohjaavat politiikat ja käytännöt sopivat hyvin sovelluskohteiksi hankkeen strategisesti tärkeälle osaamisalueelle. Hankkeessa kehitettävät opintomoduulit tulevat hyödyttämään eri koulutusasteita ja yhteistyökumppaneita koko Euroopan unionin alueella.

Lisätietoja:

Historia- ja maantieteiden laitoksen varajohtaja, yliopistonlehtori Minna Tanskanen, p. 050 372 8884, minna.tanskanen(at)uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa