UEF: Yliopisto palkitsi nuoria tutkijoita

Filosofian tohtori Henriikka Vartainen, filosofian tohtori Mika Flinkman, filosofian tohtori Ville Paakinaho ja kauppatieteiden tohtori Tero Montonen ovat saaneet Itä-Suomen yliopiston vuoden 2015 nuoren tutkijan palkinnon. Rehtori Jukka Mönkkönen ja akateeminen rehtori Jaakko Puhakka valitsivat jokaisesta tiedekunnasta yhden palkittavan professorien esitysten perusteella. Palkinto myönnetään nuoremman tutkijan uravaiheen päätteeksi valmistuneesta erinomaisesta väitöskirjasta. Palkinnonsaajat julkistettiin yliopiston vuosipäiväjuhlassa 26. maaliskuuta.

Uusia osallistavan oppimisen muotoja

Filosofisen tiedekunnan nuoren tutkijan palkinnon sai filosofian tohtori Henriikka Vartiainen. Hän tutki kasvatustieteen alaan kuuluneessa väitöstyössään, miten voidaan luoda sellaista osallistavaa oppimista, jossa toimijat ylittävät erilaisten oppimisympäristöjen rajoja ja käyttävät teknologiaa. Aihe on hyvin ajankohtainen, sillä vuonna 2016 käyttöön otettavassa perusopetuksen opetussuunnitelmassa erilaiset oppimisympäristöt ja erityisesti koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt sekä teknologia ja osallisuus korostuvat entistä enemmän. Uusia oppimisen muotoja etsineellä väitöskirjalla on yhteiskunnallista merkittävyyttä. Työn tulokset ovat sovellettavissa erilaisten oppimisympäristöjen sekä oppimisen muotojen tutkimukseen ja kehittämiseen. Suomen kasvatustieteellinen seura valitsi Vartiaisen väitöskirjan alan parhaaksi väitöskirjaksi vuonna 2014.

Perustaa värinäkemisen tutkimukselle

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa nuoren tutkijan palkinto myönnettiin filosofian tohtori Mika Flinkmanille, jonka fysiikan alan väitöskirja edustaa väritutkimusta ja värierottelukyvyn tutkimusta. Poikkeuksellisen lyhyessä ajassa valmistunut väitöstyö on tulosten raportointia myöten täsmällinen kokonaisuus ja siksi myös kaikkein tarkin lähestyminen aiheeseen. Sen aihepiiri luo pohjaa sille, miten ihmiset näkevät värejä, miten värien erottumiseen voidaan vaikuttaa oikeanlaisella valaistuksella ja jopa miten värisokeiden näkemistä voidaan parantaa oikeanlaisella valaistuksella. Siten työ on tärkeää pohjatietoa, jolle voidaan perustaa soveltavampaa tutkimusta värinäkemisestä.

Merkittävää uutta tietoa glukokortikoideista

Terveystieteiden tiedekunnassa nuoren tutkijan palkinnon sai filosofian tohtori Ville Paakinaho, joka väitteli lääketieteellisen biokemian alalta. Väitöstutkimus antoi merkittävää uutta tietoa glukokortikoidien genominlaajuisesta vaikutuksesta geenien luennan säätelyssä. Paakinaho sovelsi ennakkoluulottomasti ja ansiokkaasti uusimpia koko genominlaajuisia tekniikoita, kuten kromatiini-immunopresipitaatioon liitettyä tehosekvensointia. Tuloksia voidaan hyödyntää lääkkeinä käytettävien uusien synteettisten glukokortikoidien kehityksessä. Nämä yhdisteet kuuluvat maailman määrätyimpiin lääkkeisiin voimakkaan immuunijärjestelmää ja tulehdusvastetta vaimentavan vaikutuksensa vuoksi. Tulokset julkaistiin korkealaatuisissa julkaisuissa ja niitä on esitelty alan huippukokouksissa.

Johtajien identiteettityö yliopistolähtöisissä yrityksissä

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa nuoren tutkijan palkinto myönnettiin kauppatieteiden tohtori Tero Montoselle, joka väitteli ajankohtaisesta aiheesta pk-yritysten johtamisen alalta. Tutkimuksen kaupallistamiseen liittyvässä keskustelussa tutkimus ja liiketoiminta asetetaan Montosen mukaan vastakkain olettamalla, että tutkimustyössä hankittu osaaminen on hyvin erilaista kuin yliopistolähtöisissä yrityksissä tarvittava osaaminen. Montonen tarkasteli, kuinka yliopistolta ja tutkijan työstä yliopistolähtöiseen yritykseen ja johtajan tehtäviin lähtevä yksilö rakentaa identiteettiään muutostilanteessa. Johtajien identiteettityötä muokkaavat henkilökohtaisten kokemusten ohella yhteiskunnalliset diskurssit. Montonen havaitsi johtajien hyödyntävän tutkimus- ja liiketoimintadiskurssia siten, että molemmat tukivat myönteisen identiteetin rakentumista.


Lisätietoja:

Rehtori Jukka Mönkkönen, p. 040 728 8057
Akateeminen rehtori Jaakko Puhakka, p. 029 445 8018

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa