UEF väitös: 12.6. Ratkaisujen perusteluiden kehittäminen lisäisi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen legitiimisyyttä

Väitös valtiosääntöoikeuden alalta

Väittelijä: HTM Maija Dahlberg

Aika ja paikka: 12.6.2015, kello 12.00, AU100, Aurora, Joensuun kampus

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) viimeaikaiset ratkaisut muun muassa vankien äänestämisoikeudesta sekä uskonnollisten symbolien käyttämisestä julkisissa tiloissa ovat herättäneet kritiikkiä sopimusvaltioissa, ja koetelleet siten tuomioistuimen legitiimisyyttä. Legitiimisyyskriisiin on osaltaan vaikuttanut EIT:n käsittelemien tapausten määrän huomattava kasvu, ja sitä seurannut ruuhkautunut tuomioistuimen työtaakka. Hallintotieteiden maisteri Maija Dahlberg selvitti väitöstutkimuksessaan, kuinka Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen yleistä hyväksyttävyyttä eli legitiimisyyttä pidetään yllä, kun tuomioistuin omalla tulkintakäytännöllään laajentaa jatkuvasti valtioiden sopimusvelvoitteita ohi sopimustekstin.

Legitiimisyyskriisin taustalla on sopimusvaltioiden käsitys siitä, että EIT sivuuttaa tapausten taustalla olevat kansalliset ja kulttuurilliset syyt. Tämän vuoksi EIT:n tulisikin perusteluiden avulla vakuuttaa sopimusvaltiot siitä, että vaikka ratkaisuista voi olla eri mieltä, niin silti ne ovat hyväksyttävissä. Dahlbergin väitöstutkimuksen tulokset pureutuvat juuri EIT:n perustelujen kehittämiseen. Tutkimus osoitti, että EIT:n yleistä hyväksyttävyyttä arvioitaessa tuomioistuimen legitiimisyys ja oikeudellinen argumentaatio ovat erottamattomasti yhteydessä toisiinsa.

Dahlberg havaitsi, että legitiimisyyden saavuttamiseksi EIT:n ratkaisun tulee koostua neljästä osa-alueesta: muodosta, oikeuslähteistä, tulkintametodeista sekä perustelujen luonteesta. Oikeuslähteiden ja tulkintametodien osalta tutkimuksessa hyödynnettiin rationaalisessa argumentaatioteoriassa kehitettyjä hyväksyttävyyskriteereitä. Tuomioistuinratkaisun muodon ja prosessin osalta hyväksyttävyyskriteerit liittyvät läheisyysperiaatteen (subsidiariteetti) noudattamiseen. Perustelujen luonteeseen liittyvillä hyväksyttävyyskriteerillä tarkoitetaan, että niiden täytyy olla kumulatiivista, avointa, läpinäkyvää sekä osoittaa niin puoltavia kuin vasta-argumenttejakin.

Dahlbergin tutkimus antaa välineitä siihen, kuinka EIT:n ratkaisuja voidaan noudattaa kansallisella tasolla aiempaa paremmin. Se antaa myös avaimia sopimusvaltioille myönteisen suhtautumisen rakentamiseksi EIT:n ihmisoikeusjärjestelmään, vaikka niiden sopimusvelvoitteet edelleen kasvavat EIT:n dynaamisen tulkinnan johdosta.

HTM Maija Dahlbergin oikeustieteellinen väitöskirja Do You Know It When You See It? A Study on the Judicial Legitimacy of the European Court of Human Rights tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Elina Pirjatanniemi Åbo Akademista ja kustoksena dosentti Jaakko Husa Itä-Suomen yliopistosta.

Maija Dahlberg (o.s. Pitkänen) on kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 2003 Iisalmen lyseosta. Hän on suorittanut hallintotieteiden maisterin tutkinnon vuonna 2007 Joensuun yliopistossa. Dahlberg on työskennellyt Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella valtiosääntöoikeuden yliopisto-opettajana vuodesta 2009 lähtien.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/fi/ajassa/vaitoskuvat

Lisätietoja: Maija Dahlberg, puh. 050 442 3352, maija.dahlberg(at)uef.fi

Yhteystietoja ei saa julkaista.

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa