UEF väitös 10.10.: Raskauden aikainen tupakointi ja aflatoksiini B1 häiritsevät istukan aineenvaihduntaa

Väitös toksikologian alalta

Väittelijä: FM Pasi Huuskonen

Väitösaika ja -paikka: 10.10.2014 klo 12.00, CA102 (entinen L3), Kuopion kampus

Filosofian maisteri Pasi Huuskosen väitöstutkimus tuotti uutta tietoa raskauden aikaisen tupakoinnin ja ravinnossa esiintyvän homemyrkyn, aflatoksiini B1:n vaikutuksista täysiaikaisen istukan aineenvaihduntaan. Raskauden aikainen tupakointi vaikutti useiden istukkageenien ja –proteiinien ilmentymiseen sekä häiritsi istukan hormoni- ja vierasaineenvaihduntaa. Aflatoksiini B1:n vaikutusten havaittiin istukkasoluissa häiritsevän hormoniaineenvaihdunnan entsyymien ja kuljetusproteiinien ilmentymistä.

Raskauden aikaisen tupakoinnin vaikutuksia tutkittiin istukan genomiikan ja proteomiikan menetelmillä. Syöpää aiheuttavan aflatoksiini B1:n vaikutuksia istukan aineenvaihduntaentsyymeihin ja kuljetusproteiineihin tutkittiin käyttäen viljeltyjä istukkasoluja.

Istukka toimii monimutkaisena elimenä äidin ja sikiön välillä. Kehittyvä sikiö on riippuvainen istukan läpäisseistä ravinteista, hapesta ja hormoneista. Istukan tuottamilla hormoneilla on keskeinen rooli sikiön kehityksessä ja raskauden ylläpidossa. Istukan aineenvaihduntaominaisuudet ovat pääasiassa keskittyneet hormonituotantoon ja sen säätelyyn. Useilla ympäristötekijöillä ja -kemikaaleilla voi olla sikiön ja istukan hormonitoimintaan haitallisia vaikutuksia, jotka voivat häiritä istukan toimintaa ja sikiön kasvua.

Tupakointi muuttaa istukan geenien ja proteiinien ilmentymistä

Raskauden aikainen tupakointi vaikutti merkitsevästi 174 istukkageenin ja 72 proteiinin ilmentymiseen täysaikaisissa istukoissa verrattuna tupakoimattomien istukoihin. Lisäksi tupakointi vähensi syntyneiden lasten ja istukoiden painoa sekä vaikutti istukan hormoni- ja vierasaineenvaihduntaan. Tupakoinnilla oli myös vaikutusta istukan geeneihin ja proteiineihin, jotka ovat vastuussa solun rakenteesta, DNA:n jakautumisesta ja korjauksesta, energian tuotannosta sekä nukleiinihappojen aineenvaihdunnasta. Raskauden aikainen tupakointi muutti istukan oksidatiivista aineenvaihduntaa, mikä voi lisätä istukan ja sikiön haitallisten aineenvaihduntatuotteiden määrää sekä oksidatiivista stressiä. Tutkimuksen perusteella raskaudenaikainen tupakointi näyttää häiritsevän istukan hormonitasapainoa vaikuttamalla aineenvaihduntaentsyymeihin.

Homemyrkky voi haitata istukan ja sikiön hormonitoimintaa

Homemyrkky aflatoksiini B1 (AFB1) vaikutti istukkasolujen hormoniaineenvaihdunnan entsyymeihin ja useiden kuljetusproteiinien ilmentymiseen. Viiveellä ilmenneet vaikutukset voivat johtua AFB1:n aineenvaihduntatuotteesta tai jostain toisiojärjestelmästä. Nämä AFB1:stä riippuvat muutokset voivat johtaa istukan ja sikiön hormonitoiminnan häiriöihin, joita on syytä selvittää jatkotutkimuksilla.

Pasi Huuskonen on syntynyt vuonna 1979 Kuopiossa ja kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1998 Kuopion Lyseon lukiosta. Hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon toksikologian alalta vuonna 2006 Kuopion yliopistossa.

Filosofian maisteri Pasi Huuskosen väitöskirja Effects of Maternal Smoking and Aflatoxin B1 on Cytochrome P450 Enzymes, Transporters and Other Proteins Expressed in Human Placenta (Raskaudenaikaisen tupakoinnin ja aflatoksiini B1:n vaikutukset ihmisistukan sytokromi P450 entsyymeihin, transporttereihin ja muihin istukassa ilmentyviin proteiineihin) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on tutkimusprofessori Arja Rautio Oulun yliopistosta ja kustoksena professori Markku Pasanen Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/vaitoskuvat

Väitöskirja verkossa: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1549-8/urn_isbn_978-952-61-1549-8.pdf

Lisätietoja: Pasi Huuskonen, p. 0407365469, pasi.huuskonen (at) uef.fi

Yhteystietoja ei saa julkaista.

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa