UEF väitös 13.4.: Uutta tietoa suo­­­men kielen tulevaan viittaavien ilmausten rakenteesta ja käytöstä

Väitös suomen kielen alalta

Väittelijä: FM Miia Karttunen

Aika ja paikka: 13.4.2018, klo 12, Agora-rakennus, sali AT 100, Joensuun kampus

Suomen kielessä ei ole tulevan toiminnan ilmaisemiseen käytettävää aikamuotoa. Aiempi tutkimus ja kieliopit tuovat esiin, että suomessa tulevaa toimintaa voidaan ilmaista muun muassa preesensillä, erilaisilla rakenteilla ja tulevaan suuntautuvilla verbeillä. Selkeää kokonaiskuvaa suomen kielen tulevan toiminnan ilmaisukeinojen yleisyydestä ja käytöstä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ei kuitenkaan ole ollut.

Filosofian maisteri Miia Karttunen on väitöstutkimuksessaan selvittänyt, millaisilla lauseilla puhuja viittaa omaan tulevaan toimintaan­sa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Tutkimus paljastaa, että puhujan tulevaa toimintaa ilmaisevat lauseet ovat tyypilliseltä käyttötarkoitukseltaan lupauksia, suunnitelmia, arvelevia vastauksia tai välittömästi alkavan tulevan toiminnan selostuksia.

Karttusen tutkimusaineistossa on 15 erilaista tulevan toiminnan ilmausten käyttötarkoitusta eli puhetoimintoa. Puhetoiminnot keskittyvät erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin sen perusteella, millainen pääsy ja sitoutumisen mahdollisuus puhujalla on toimintaan tai tietoon sekä millaisissa keskustelun kohdissa puhujan tulevan toiminnan ilmaukset esiintyvät.

Kutakin puhetoimintoa ilmaisevilla lauseilla on tyypillisiä piirteitä: verbi ja sen muoto, adverbit ja partikkelit, konteksti. Tyypillinen puhujan tulevaa toimintaa ilmaiseva lause on indikatiivin preesensissä ja sisältää joko yksikön 1. persoonan muotoisen yksinkertaisen finiittiverbin (esim. minäpä teen) tai nollapersoonaisesti käytetyn pitää tehdä -tyyppisen rakenteen. Verbit ovat modaalisia tai heijastavat eri tilanteille tyypillisiä toimintoja tai puheenaiheita. Ajan ilmaukset keskittyvät vain harvoihin puhetoimintoihin. Ilmaistessaan tulevaa toimintaansa puhuja tuo esiin asennettaan tulevan toiminnan mahdollisuutta, välttämättömyyttä tai kannattavuutta kohtaan. Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että verbit ja rakenteet, jotka kirjallisuudessa tuodaan esiin tulevaisuuteen suuntautuvina, eivät ole tämän tutkimuksen aineistossa erityisen yleisiä.

Tutkimuksella on saavutettu uutta tietoa puhutun suo­­­men kielen tulevaan viittaavien ilmausten rakenteesta ja käytöstä tutkimuksen ja opetuksen tarpeisiin. 

Karttusen tutkimus kohdistuu lauseiden rakenteeseen, erilaisiin merkityksiin ja käyttötarkoituksiin. Aineistona on Pohjois-Karjalan ja Kainuun murteita ja nyky­puhe­kieltä edus­ta­­­vaa kes­kustelu- ja haastattelupuhetta, jota Karttunen on analysoinut määrällis-laadullisesti modaalisuuteen, puhetoimintoihin ja vuorovaikutukseen liittyvien käsitteiden avulla.

FM Miia Karttusen suomen kielen alaan kuuluva väitöskirja No pittää kahttoo. Puhujan tulevan toiminnan ilmausten kielioppia ja pragmatiikkaa tarkastetaan Filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Marja-Liisa Helasvuo Turun yliopistosta ja kustoksena Marjatta Palander Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/12938?encoding=UTF-8


Lisätietoja:

Miia Karttunen, miiaka(at)student.uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa