UEF väitös 14.9.: Kaunokirjallisuus tarjoaa uusia mahdollisuuksia mielenterveyden ongelmien käsittelyyn

Väitös englannin kielen ja kulttuurin alalta
Väittelijä MA Ekaterina Prosandeeva
Aika ja paikka 14.9.2018 klo 12, sali AG100, Agora-rakennus, Joensuun kampus

MA Ekaterina Prosandeevan mielenterveyttä, poikkeavuutta ja erontekoja englanninkielisessä nykykirjallisuudessa tarkasteleva väitöskirja haastaa niitä koskevia stereotypioita ja myyttejä. Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella 14. syyskuuta 2018 tarkastettava väitöskirja Norm and Deviance in Contemporary Fiction and Autobiography tarkastelee normin ja poikkeavuuden rajaa ja pyrkii problematisoimaan tapaamme suhtautua normista poikkeaviin toisiin tuomitsevasti. Nousevaan tutkimusalaan, ihmistieteelliseen terveystutkimukseen, kuuluvan väitöstutkimuksen keskeisenä pyrkimyksenä on kyseenalaistaa poikkeaviksi koettuihin toisiin suhtautuvia arvostelevia asenteita, jotka pohjaavat sosiaalisesti rakentuneeseen ajatukseen normista ja normaaliudesta.

Käsitellessään normatiivisten asenteiden ja stereotypioiden ongelmia sekä niiden kaunokirjallisia ilmentymiä Prosandeevan tutkimus kiinnittää huomiota stigmatisoitumiseen ja leimaamiseen kulttuurisina käytäntöinä. Tutkimusten mukaan mielenterveyden ongelmista kärsivien tai muuten poikkeaviksi määriteltyjen stigmatisoitumista voidaan vähentää kaunokirjallisuuden avulla. Valitettavasti usein mielenterveyden ongelmiin liittyvää sosiaalista leimautumista ja yksilön kykyä selvitä stigmasta vähätellään, jolloin varsin inhimillinen kokemus demonisoituu ja muuttuu häpeän kokemukseksi. Lisäksi suuri määrä ihmisiä – niin mielenterveyden ongelmien kanssa kamppailevia kuin muita – on vailla syvempää tietoa mielenterveyden ongelmien maailmanlaajuisesta yleisyydestä. Vaikka kaikilla ei olekaan mahdollisuutta perehtyä esimerkiksi kompleksiseen psykiatriseen tutkimukseen, monet voivat kuitenkin tutustua kaunokirjallisuuden kautta yksilöllisiin kertomuksiin, joissa eletty inhimillinen kokemus saa kirjallisen muodon. Tämä on rohkaisevaa niin lukijoille kuin kirjailijoille, jotka voivat usein suhtautua epäröivästi stigmatisoituun kokemukseen. Väitöstutkimus tuo esille useita näkökulmia mielenterveyden ongelmien käsittelyyn kaunokirjallisuudessa.

Tutkimuksessa tarkastellaan nykyhetken brittiläistä ja amerikkalaista kaunokirjallisuutta (tekijöinä Will Self, Nathan Filer, Mark Haddon, Jonathan Saftran Foer) ja kollaboratiivista omaelämäkertakirjallisuutta (Patrick ja Henry Cockburn). Väitöstutkimusta on tukenut Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahasto.

Ekaterina Prosandeeva on suorittanut BA- ja MA-tutkintonsa Venäjällä. Hän on työskennellyt englannin kielen ja kirjallisuuden yliopisto-opettajana Itä-Suomen yliopistossa ja julkaissut artikkeleita venäjäksi ja englanniksi.

MA Ekaterina Prosandeevan englannin kielen ja kulttuurin alaan kuuluva väitöskirja Norm and Deviance in Contemporary Anglophone Fiction and Autobiography tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii dosentti Howard Sklar Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Jopi Nyman Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa:

https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/13079?encoding=UTF-8

Lisätietoja:
Ekaterina Prosandeeva, ekatpr(at)student.uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa