UEF väitös 15.8.: Kuohuvalla alueella sijaitseva Jordania pysyy vakaana ilman poliittisten muutosten tarvetta

Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavan väitöstutkimuksen perusteella Jordaniassa ei ole näköpiirissä merkittäviä demokraattisia uudistuksia lähitulevaisuudessa. Maan poliittinen tilanne vaikuttaa pysyvän vakaana huolimatta Israelin sodasta Gazassa, erilaisten ääriliikkeiden noususta eri puolilla Lähi-itää, Egyptin sotilasvallankaappauksesta, kiihkoilijoiden aiheuttamista verilöylyistä Irakissa, Syyrian katastrofaalisesta tilanteesta ja miljoonasta Jordanian alueella olevasta syyrialaispakolaisesta. Yhteiskuntatieteiden maisteri Fadi Kabatilon mukaan monet tekijät mahdollistavat nykyisen hallinnon vahvan aseman, vaikka maan luonnonvarat ovat vähäiset ja talous haavoittuvainen.

Kabatilo tarkastelee väitöstutkimuksessaan Arabimaiden demokratisaatioprosesseja ja demokratiaa. Tutkimuksen tapausesimerkkinä on Jordania. Kabatilon mukaan demokraattiseen yhteiskuntaan siirtyminen edellyttää yhteiskunnallista epävakaisuutta, joka heikentää epädemokraattisia hallituksia. Tämä avaa oven joko demokraattisille uudistuksille tai uusille epädemokraattisille hallintojärjestelmille. Keskeisiä tekijöitä yhteiskunnallisen epävakaisuuden syntymiselle ovat haavoittuvainen talous, kolonisaatio ja sisäiset konfliktit. Ne vaikuttavat niin maan sisäiseen vakauteen kuin hallituksen politiikkaan ja maan poliittiseen kulttuuriin.

Kabatilon mukaan on useita yhteiskunnallisia, poliittisia ja taloudellisia syitä, miksi Jordanian nykyhallinto on vakaa. Ensinnäkin maa saa merkittävää taloudellista apua Yhdysvalloilta, Euroopan unionilta ja Persianlahden alueen valtioilta. Saatu apu lievittää maan heikon talouden seurauksia. Taloudellisen avun loppumiselle ei näyttäisi olevan merkkejä lähitulevaisuudessa.

Toinen Jordanian hallinnon asemaa vahvistava tekijä liittyy naisten ja palestiinalaistaustaisten jordanialaisten asemaan. He muodostavat noin 80 prosenttia Jordanian väestöstä. Näiden kahden suuren ryhmän syrjäyttäminen poliittiselta kentältä tukee Kabatilon mukaan merkittävästi Jordanian hallinnon mahdollisuuksia opposition poliittisen voiman vaimentamiseen ja merkittävien demokraattisten uudistusten lykkäämiseen. Tämä ääneen lausumaton syrjäyttäminen saadaan aikaan monien lakien ja koulutusinstituutioiden kautta. Esimerkiksi palestiinalaistaustaiset jordanialaiset voivat saada vain 25 prosenttia parlamenttipaikoista, vaikka he muodostavat yli puolet Jordanian väestöstä. Peruskoulujen oppikirjoissa puolestaan 98,8 prosenttia erilaisista poliittisista rooleista ja 93,5 prosenttia julkisista rooleista yhdistetään miehiin.

Kolmanneksi Jordanian hallinto on myös palkannut transjordanialaisten heimoyhteisöjen jäseniä armeijaan, turvallisuuspalveluun, poliisiin ja muihin julkisen vallan instituutioihin, mikä on osaltaan heikentänyt poliittista oppositiota näissä väestöryhmissä. Kabatilon mukaan Jordanialla vaikuttaakin olevan riittävästi keinoja hallinnon lujittamiseen, väestön kontrolloimiseen sekä merkittävien uudistusten välttämiseen.

Väitöstutkimuksessa kysytään myös, kukoistaisiko Jordaniassa demokratia, jos nopea yhteiskunnallinen, poliittinen ja taloudellinen muutos pakottaisi maan merkittäviin demokraattisiin muutoksiin. Kabatilon mukaan näin ei kävisi, koska valtion politiikka islamisteja, naisia, palestiinalaistaustaisia jordanialaisia sekä eri heimoja kohtaan on tuottanut Jordaniaan epädemokraattisen kulttuurin. Tässä kulttuurissa sellaisten demokratian avainkäsitteiden, kuten ilmaisun vapaus, tasa-arvo sekä kansalaisuus, ymmärtäminen ovat ongelmallisia, samoin erilaisten demokraattisten intituutioiden kuten puolueiden hyväksyminen. Esimerkiksi palestiinalaistaustausten jordanilaisten ja naisten syrjiminen ei ole vain valtion politiikka vaan se on myös hyväksytty poliittinen ja/tai yhteiskunnallinen kulttuuri jordanialaisten keskuudessa. Väitöstutkimuksessa tehdyssä kyselyssä 65,8 prosenttia jordanialaisista yliopisto-opiskelijoista oli enemmän tai vähemmän samaa mieltä siitä, että transjordanialaisten kansalaisten etujen tulisi mennä ohi muiden jordanialaisten kansalaisten etujen. Lisäksi 64 prosenttia kyselyyn vastanneista äänesti vaaleissa mieluummin miespuolista ehdokasta. Kyselyyn vastanneista 54 prosenttia oli naisia.

YTM Fadi Kabatilon sosiologian alan väitöskirja Democratization Processes and the Democratic Culture in Arab Countries. The case of Jordan tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Sari Hanafi (American University of Beirut) ja kustoksena professori (emeritus) M'hammed Sabour Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa www.uef.fi/vaitoskuvat.

Lisätietoja: Fadi Kabatilo, puh. 044 554 4971, kabatilo(at)gmail.com

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa