UEF väitös 17.9.: Mikrorakenteisten polymeeripintojen muokkaus ja sovellukset

Väitös kemian alalta
Väittelijä: MSc Yu Jiang
Aika ja paikka: 17.9.2015, 12.00, E100, Educa, Joensuun kampus

Luonto on kiehtova ja inspiroiva. Se tekee lootuksen lehdistä itsepuhdistuvia, ja sen avulla riisin lehdet keräävät vettä. Luonto antaa vesikirpuille kyvyn kellua veden pinnalla ja varustaa gekot pystysuorilla pinnoilla kiipeilyyn sopivilla raajoilla. Yksityiskohtainen tutkimustyö on osoittanut, että luonnonesineiden pinta säätelee suurinta osaa niiden ainutlaatuisista ominaisuuksista. Toisin sanoen, luonnonesineiden ainutlaatuiset ominaisuudet ovat peräisin niiden uloimmista kerroksista.

Polymeerit, joita kutsutaan myös muoveiksi, ovat ihanteellisia ehdokkaita kun pyritään matkimaan luonnon ominaisuuksia ja hyödyntämään niitä jokapäiväisissä sovelluksissa. Vaikka polymeerit vaikuttavat hyvin tavanomaisilta materiaaleilta, niillä on paljon erityisominaisuuksia kuten keveys, helppo työstettävyys, kemiallinen kestävyys ja bioyhteensopivuus. Kaupallisten polymeeripintojen biojäljittelevyyskyvyt ovat kuitenkin vain rajallisia, jos niitä käytetään sellaisenaan. Jotta saataisiin aikaan kohdennettuja, pitkälle kehittyneitä toiminnallisia ominaisuuksia, tasaisia polymeeripintoja on muokattava. Useimmat muokkausmenetelmät eivät kuitenkaan ole selektiivisiä, vaan koko pinta käsitellään kerralla. Siten ominaisuuksien jakautuminen on samanlainen koko pinnalla.

MSc Yu Jiang keskittyy väitöskirjatyössään tutkimaan uusia, paikkaselektiivisiä, mutta silti massatuotantoon sopivia polymeeripintojen muokkausmenetelmiä. Muokkaus kohdistetaan valikoituihin alueisiin, joiden kokoluokka on noin 1/1000 senttimetriä. Pinnanmuotojen muokkaamisen lisäksi muokataan myös uloimman pintakerroksen koostumusta. Erityisvalmisteisia polymeerejä on testattu useissa käytännön sovelluksissa. Kokeelliset tulokset osoittivat, että tässä tutkimuksessa uusilla menetelmillä muokattujen polymeerien ominaisuudet ovat ainutlaatuisia ja parempia verrattuna tavallisiin polymeeripintoihin.

MSc Yu Jiangin kemian alaan kuuluva väitöskirja Modification and Applications of Micro-structured Polymer Surfaces (Mikrorakenteisten polymeeripintojen muokkaus ja sovellukset) tarkastetaan Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Niels B. Larsen, Technical University of Denmark ja kustoksena professori Tapani Pakkanen, Itä-Suomen yliopisto.

Lisätietoja: Yu Jiang, p. 050 442 2610, yu.jiang@uef.fi

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/8678?encoding=UTF-8

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa