UEF väitös 19.12.: Aivojen sähköinen yliaktiivisuus on osa taudinkulkua Alzheimer-hiirimalleissa

Väitös neurotieteiden alalta

Väittelijä: proviisori Arto Lipponen

Aika ja paikka. Perjantai 19.12.2014 klo 12 Tietoteknian auditorio, Kuopion kampus

Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava proviisori Arto Lipposen väitöstutkimus osoitti, että Alzheimerin taudin kulkuun liittyy olennaisesti hermoverkkojen sähköinen yliaktiivisuus. Tämä yliaktiivisuus on havaittavissa Alzheimerin tautia mallintavilla hiirillä jopa ennen varsinaisten muistiongelmien syntyä.

Alzheimerin tauti aiheuttaa noin 2/3 kaikista vakavista älyllisten toimintakyvyn heikkenemisistä eli dementioista. Tämä tauti on nimenomaan muistisairaus ja nykyisen oletuksen mukaan solutason perusmekanismina on aggressiivinen amyloidi-beta-proteiinin (Aβ) kertyminen muistitoiminnoista vastaaville aivoalueille, kuten hippokampukseen ja aivokuorelle. Vaikka tämä perusilmiö on tunnettu jo sadan vuoden ajan, on edelleen epäselvää miksi amyloidipatologia on tuhoisa juuri näillä aivoalueilla ja miten tämä johtaa muistin heikkenemiseen.

Siirtogeenisten eläinmallien ja uusien mittaus- ja analyysitekniikoiden kehitys on tuonut lisävalaistusta juuri näihin olennaisiin kysymyksiin Alzheimerin taudin mekanismeista. Tutkimuksessa käytetyille siirtogeenisille hiirille kehittyy amyloidiplakkeja juuri samoille aivoalueille kuin ihmispotilaille, ja vanhetessa hiirten muistikin huononee, mutta epäselväksi on jäänyt, miten Aβ-proteiini vaikuttaa ympäröivien hermosolujen toimintaan. Lipposen väitöstutkimuksessa mitattiin Alzheimerin tautia mallintavilla hiirillä useilla syväelektrodeilla aivokuoren, talamuksen ja hippokampuksen sähköistä toimintaa eläimen normaalin käyttäytymisen aikana.

Väitöskirjassa osoitettiin, että Alzheimerin taudin hiirimallissa varhaiseen amyloidipatologiaan liittyy yliaktiivisuus aivokuoren ja talamuksen muodostamassa hermostopiirissä, kun taas hippokampuksessa yliaktiivisuus on vielä normaalin rajoissa. Mielenkiintoista oli, että yliaktiivisuutta havaittiin koko ajan riippumatta siitä, oliko eläin liikkeessä tai lepotilassa.

Hermoverkkojen yliaktiivisuus sopii hyviin potilastyössä tehtyihin havaintoihin, joiden mukaan joillakin Alzheimerin tautia sairastavilla on myös epileptisiä kohtauksia. Löydös avaa uuden mahdollisuuden seurata suorilla mittauksilla Aβ-proteiinin aiheuttamaa poikkeavaa hermosolutoimintaa, jonka arvellaan johtavan muistiongelmiin ja lopulta hermosolujen tuhoutumiseen.

Proviisori Arto Lipposen neurotieteiden alaan kuuluva väitöskirja Hippocampal field potentials in animal models of Alzheimer's disease tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Aarne Ylinen Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Heikki Tanila Itä-Suomen yliopistosta. Tilaisuus on suomenkielinen.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/vaitoskuvat

Lisätietoja:

Proviisori Arto Lipponen, p. 040-7169558, arto.lipponen (at) uef.fi

Yhteystietoja ei saa julkaista.

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa