UEF väitös 20.2.: Heikot motoriset taidot ja vähäinen liikunta uhkaavat poikien koulumenestystä

Väitös fysiologian alalta

Väittelijä: TtM Eero Haapala

Aika ja paikka: 20.2.2015 klo 12, Jyväskylän yliopiston vanha juhlasali, Seminarium S212, Jyväskylä

Heikot motoriset taidot ja vähäinen välitunti- ja koulumatkaliikunta ovat yhteydessä huonompiin lukemisen ja laskemisen perustaitoihin alakouluikäisillä lapsilla, osoitti Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava terveystieteiden maisteri Eero Haapalan väitöstutkimus.

Tutkimus tuotti uutta tietoa siitä, että koulumatkaliikunnan lisääminen ja välituntiliikuntaan kannustaminen voivat parantaa koulumenestystä erityisesti pojilla. Lisäksi tulokset viittaavat siihen, että koko lapsuuden jatkuva motorisia perustaitoja kehittävä liikunta voi parantaa koulumenestystä kolmena ensimmäisen kouluvuotena.

Heikot motoriset taidot ja vähäinen liikunta ensimmäisellä luokalla ennakoivat heikompaa koulumenestystä kolmena ensimmäisenä kouluvuotena

Eero Haapalan väitöstutkimuksessa havaittiin heikkojen motoristen taitojen olevan yhteydessä huonompiin lukemisen ja laskemisen perustaitoihin ensimmäisellä, toisella ja kolmannella luokalla. Tutkimuksen mukaan välitunnilla runsaammin liikkuvat lapset osasivat lukea paremmin kuin vähän liikkuvat lapset. Nämä yhteydet olivat vahvempia pojilla kuin tytöillä. Lisäksi koulumatkansa kävellen tai pyörällä kulkevat pojat menestyivät paremmin lukutaitotesteissä kuin muut pojat.

Tutkimus on yksi maailmanlaajuisestikin ensimmäisistä liikunnan ja motoristen taitojen yhteyksiä koulumenestykseen käsittelevistä seurantatutkimuksista väestöpohjaisissa lapsiotoksissa. Tulokset antavat viitteitä siitä, että alakouluiässä liikunnallisuus tukee erityisesti poikien koulumenestystä.

Poikien lukutaidon heikkeneminen on saanut osakseen paljon huomiota ja esimerkiksi lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila on esittänyt huolestumisensa poikien riittämättömästä lukutaidosta. Eero Haapalan tutkimuksen tulokset ovat rohkaisevia, koska ne viittaavat siihem että liikunnallisuuden tukeminen lapsuudessa voi parantaa poikien koulumenestystä ensimmäisinä kouluvuosina.

Liiallinen kehon rasvakudos heikentää motorisia perustaitoja

Eero Haapalan tutkimuksen mukaan suuri kehon rasvapitoisuus heikentää paitsi kestävyyskuntoa myös motorista suorituskykyä kuten juoksu- ja hyppytaitoa, tasapainoa ja käsien hienomotoriikkaa. Tämä on huolestuttavaa, sillä yhä useammalla lapsella on ylipainoa, joka voi hidastaa motoristen perustaitojen kehittymistä. Heikot motoriset taidot voivat puolestaan vähentää liikunta-aktiivisuutta ja siten johtaa kierteeseen, jossa motoriset taidot eivät pääse kehittymään vähäisen liikunnan vuoksi ja seurauksena on ylipainon lisääntyminen.

Kuopiolaiset ja jyväskyläläiset tutkijat selvittävät elämäntapojen merkitystä oppimisessa ja koulumenestyksessä lapsuudesta lähtien

Väitöstutkimus tehtiin Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksikön Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksen ja Jyväskylän yliopiston Alkuportaat-tutkimuksen yhteistyönä. Tutkimukseen osallistui noin 200 iältään 6–8-vuotiasta lasta. Motorisia taitoja ja kestävyyskuntoa mitattiin laajoilla testeillä, liikuntaa yksityiskohtaisella kyselylomakkeella ja kehon rasvakudoksen määrää kaksienergiaisella röntgensädeabsorptiometrilla Lasten liikunta(Tässä ei ole viivaa!) ja ravitsemus -tutkimuksen lähtötilanteessa. Lukutaitoa ja matemaattista osaamista mitattiin ensimmäisen, toisen ja kolmannen luokan kevätlukukaudella Alkuportaat-tutkimuksessa.

Terveystieteiden maisteri Eero Haapalan fysiologian alan väitöskirja Physical Activity, Sedentary Behavior, Physical Performance, Adiposity, and Academic Achievement in Primary-School Children tarkastetaan perjantaina 20.2.2015 klo 12 Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Tarkastustilaisuus pidetään Jyväskylän yliopiston vanhassa juhlasalissa, Seminarium S212. Vastaväittäjänä toimii professori Darla Castelli Texasin yliopistosta ja väitöstilaisuuden valvojana professori Timo Lakka Itä-Suomen yliopistosta. Tilaisuus on englanninkielinen.

Eero Haapala on syntynyt Nakkilassa vuonna 1984 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Porin Kuninkaanhaan lukiosta vuonna 2004. Hän on valmistunut liikunnanohjaaja AMK:ksi Lahden ammattikkorkeakoulusta vuonna 2008 ja terveystieteiden maisteriksi Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2011.

Julkaisun tiedot

Itä-Suomen yliopisto, 2015
Haapala, Eero Antero.
Physical Activity, Sedentary Behavior, Physical Performance, Adiposity, and Academic Achievement in Primary-School Children.
Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/vaitoskuvat

Lisätietoja:

Eero Haapala, p. 040 725 4025, eero.haapala@uef.fi

Yhteystietoja ei saa julkaista.

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa