UEF väitös 20.2.: Uutta näyttöä iäkkäiden synnyttäjien riskeistä

Väitös hoitotieteen alalta

Väittelijä: TtM Reeta Lamminpää

Aika ja paikka: 20.2.2015 klo 12, Canthia CA102, Kuopion kampus

Useista raskauden riskitekijöistä koituu enemmän haittoja, jos synnyttäjä on yli 35-vuotias. Sekä liikapainoon, tupakointiin, raskausdiabetekseen että raskausmyrkytykseen liittyy iäkkäillä synnyttäjillä enemmän riskejä kuin nuoremmilla, osoitti Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava terveystieteiden maisteri Reeta Lamminpään väitöstutkimus.

Yli 35-vuotiaita pidetään iäkkäinä synnyttäjinä. Iäkkäiden synnyttäjien määrä on Suomessa, kuten muissakin länsimaissa, kasvanut selvästi parin viime vuosikymmenen aikana. Vuonna 2013 joka viides synnyttäjä maassamme oli täyttänyt 35 vuotta. Raskauteen ja synnytykseen liittyvien riskien ja haittojen katsotaan lisääntyvän 35 ikävuoden jälkeen.

Lamminpään väitöstutkimuksessa tarkasteltiin lähes 700 000 synnyttäjän ja heidän vastasyntyneidensä tietoja yhdistämällä kolmen eri kansallisen terveysrekisterin aineistot vuosilta 1997–2008 ja arvioitiin iän ja muun riskitekijän yhteyttä raskausajan komplikaatioihin ja synnytystuloksiin neljässä eri riskiryhmässä.

Ikään liittyviä raskausriskejä on tutkittu paljon erityisesti lääketieteessä tarkastelemalla synnyttäjän iän yhteyttä raskaudenaikaisiin ja synnytykseen liittyviin riskeihin ja synnytystuloksiin. Suurimmalla osalla iäkkäistäkin synnyttäjistä raskausaika ja synnytys sujuvat ongelmitta, mutta tutkimukset ovat osoittaneet, että riskit ovat suuremmat kuin nuoremmilla. Iäkkäillä synnyttäjillä on myös enemmän kroonisia sairauksia kuin nuoremmilla, mikä osaltaan vaikuttaa riskien lisääntymiseen. Kuitenkin iäkkäitä synnyttäjiä on tutkittu vähän juuri eri riskiryhmiin jaoteltuina.

Synnyttäjiä tarkasteltiin neljässä eri riskiryhmässä laajaa rekisteriaineistoa hyödyntäen

Lamminpään väitöstutkimuksessa iäkkäiden synnyttäjien raskauteen ja synnytykseen liittyviä riskejä tarkasteltiin neljässä eri riskiryhmässä: raskausmyrkytystä sairastavat, tupakoivat, ylipainoiset ja lihavat sekä raskausdiabetesta sairastavat. Iäkkäitä synnyttäjiä vertailtiin synnytystulosten osalta nuorempiin, alle 35-vuotiaisiin synnyttäjiin. Aineistona käytettiin Valtakunnallisen syntymärekisterin, Hoitoilmoitusrekisterin ja Epämuodostumarekisterin yhdistettyä aineistoa vuosilta 1997–2008.

Riskiryhmät tunnistettava ajoissa

Kaikissa neljässä riskiryhmässä raskauteen ja synnytykseen liittyvät riskit olivat iäkkäillä suuremmat kuin nuoremmilla. Yli 35 vuoden ikä ei sinänsä ollut merkittävä itsenäinen riskitekijä, vaan riskit kasvoivat, kun siihen liittyi jokin muu riskitekijä.

Iäkkäillä synnyttäjillä, joilla oli raskausmyrkytys, riskinä oli erityisesti ennenaikainen synnytys ja lapsen pieni koko raskausviikkoihin nähden.

Iäkkäillä tupakoivilla erityisesti lapsen alhainen syntymäpaino, ennenaikainen synnytys, sikiökuolemat ja lapsen pieni koko raskausviikkoihin nähden olivat todennäköisempiä kuin nuoremmilla.

Iäkkäillä ylipainoisilla ja lihavilla sekä raskausdiabetesta sairastavilla erityisesti ennenaikainen synnytys, sikiökuolemat, lapsen suuri koko raskausviikkoihin nähden ja raskausmyrkytys olivat todennäköisempiä. Liikapainoon liittyi iäkkäillä synnyttäjillä lisäksi kasvanut riski joutua keisarinleikkaukseen.

Tutkimus osoitti, että edellä mainitut neljä iäkkäiden synnyttäjien ryhmää kuuluvat selkeästi riskiryhmään, jolle tulisi äitiyshuollossa kohdentaa ohjausta entistä paremmin. Riskiryhmien varhainen tunnistaminen edesauttaisi äitien jatkohoitoon ohjaamista jo aikaisemmin ja mahdollisesti näin äitiin että sikiöön kohdistuvia haittoja voitaisiin vähentää.

Terveystieteiden maisteri Reeta Lamminpään hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja Advanced Maternal Age, Pregnancy and Birth (Iäkäs synnyttäjä, raskaus ja synnytys) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Eija Paavilainen Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Katri Vehviläinen-Julkunen Itä-Suomen yliopistosta.

Reeta Lamminpää on syntynyt vuonna 1981 Parikkalassa ja kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 2000 Parikkalan lukiosta. Hän on suorittanut terveydenhoitajan tutkinnon Mikkelin ammattikorkeakoulussa vuonna 2005 ja terveystieteiden maisterin tutkinnon Kuopion yliopistossa vuonna 2007. Vuosina 2010–2014 hän on toiminut nuorempana tutkijana Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksella ja ollut tutkijakoulutettavana hoitotieteen valtakunnallisessa tohtorikoulutusverkostossa.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa http://www.uef.fi/vaitoskuvat

Lisätietoja: Reeta Lamminpää, p. 0503816972, reeta.lampinen (at) uef.fi

Yhteystietoja ei saa julkaista.

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa