UEF väitös 25.11.: Muusikoilta odotetaan yhä aitoutta ja rehellisyyttä

Väitös kulttuurintutkimuksen alalta

Väittelijä FM Salli Anttonen

Aika ja paikka: 25.11.2017 klo 12, sali E100, Educa-rakennus, Joensuun kampus

Autenttisuus, joka suomeksi usein käsitetään esimerkiksi aitoudeksi tai uskottavuudeksi, nivoutuu populaarimusiikin arvolausumiin: artisteilta odotetaan edelleen rehellisyyttä ja taiteen ja esittävän persoonan vastaavuutta. Aitouden puhetavoilla voidaan rakentaa vangitsevia taiteilijapersoonia, kuten Lady Gagan tapauksessa, tai vastakohtaisesti tuomita yhtye arvottomaksi epäautenttisuuden vuoksi, kuten Nickelbackista puhuttaessa.

Perinteinen romanttinen autenttisuus on joidenkin tutkijoiden mukaan väistynyt lopullisesti ja olemme siirtyneet puhtaasti postmoderniin aikaan, jossa aitoa on enää tietoisuus siitä, ettei kukaan meistä ole aito. Filosofian maisteri Salli Anttosen väitöstutkimus haastaa tämän näkemyksen osoittamalla tutkimusartikkelien tapausesimerkkien kautta, että perinteiset taiteilijamyytit ja romanttinen autenttisuus ovat edelleen läsnä populaarimusiikin keskusteluissa, ja niin muusikot kuin musiikkikriitikot hyödyntävät niitä arvottaessaan aitoa muusikkoutta ja musiikkia. Modernimmat ja ironiset autenttisuuden puhetavat ovat myös osa tätä keskustelua, mutteivat koko totuus. Pikemminkin tämä erilaisten autenttisuusdiskurssien yhdistely voi toimia valttikorttina toimivan taiteilijaimagon luomisessa.

Autenttisuus on ollut arvo länsimaisessa kulttuurissa ja yksilökäsityksessä jo vuosisatojen ajan – ”ole oma itsesi” on yleinen ohjenuora myös populaarissa self help -kirjallisuudessa. Käsitteen pitkä historia antaa sille painoarvoa, ja tarjoaa samalla oivallisen paikan tarkastella nyky-yhteiskuntaa ja sen arvomaailmaa. Folkin ja rockin yhteydessä autenttisuus nousi myös populaarimusiikin ja sen arvokeskustelujen ytimeen. Sitä on jäljitetty niin muusikkoidentiteeteistä kuin musiikista itsestäänkin. Musiikin on odotettu esimerkiksi kuvastavan sen synnyttäneen yhteisön tuntoja tai omalaatuisen luovan taiteilijan mielenliikkeitä.

Autenttisuudella on huomattavaa valtaa etenkin arvolausumissa: niiden avulla toiset artistit asemoidaan tärkeiksi ja arvokkaiksi, toiset taas hylkiöiksi. Tutkitut tapaukset toivat kuitenkin esille myös vaihtoehtoja hegemonisille autenttisuuskäsityksille: vastadiskursseja, jotka pyrkivät vapauttamaan musiikillisia makujamme. Autenttisuus tarjoaa hedelmällisen näkökulman syventää ymmärtämystämme Lady Gagan mediakuvasta, Nickelbackin kielteisestä kriittisestä vastaanotosta sekä sensuurista metalligenressä.

Anttosen väitöstyö sisältää kolme artikkelia, jossa kussakin tarkastellaan eri tapausta: Lady Gagan haastatteluja Rolling Stone -lehdessä, Nickelback-yhtyeen levyarvioita suomalaisessa mediassa, sekä suomalaisten metalliyhtyeiden, Stam1nan ja Turmion Kätilöiden, sensuurikokemuksia ja niiden kytkeytymistä autenttisuuden kysymyksiin.

Filosofian maisteri Salli Anttosen kulttuurintutkimuksen, erityisesti etnomusikologian, alaan kuuluva väitöskirja A Feel for the Real: Discourses of Authenticity in Popular Music Cultures through Three Case Studies tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii johtaja Martin Cloonan (TIAS, Turun yliopisto) ja kustoksena professori Helmi Järviluoma-Mäkelä (Itä-Suomen yliopisto).

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/12502?encoding=UTF-8

Lisätietoja:

Salli Anttonen, sallianttonen(at)gmail.com, p. 044 292 0955

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto
  Joensuu / Kuopio / Savonlinna
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa